FANDOM


Baronka Eleonora Ostrien, lady Brightwater


Eleonora Ostrien, rozená Brightwater
Baronka
220px
Věk 52
Potomci Sir Leoner a Chaol Ostrien (synové), Baronesa Caelana Ostrien (dcera)
Rod Baron Marcus Ostrien (choť), Lady Lucrecia Ostrien (švagrová), Sir Ephraim Ostrien (manželův strýc) a jeho potomci

Původ Editovat

Žena současného Barona Marca Ostriena se narodila na panství Brightwater v severním Lordaeronu jako jediný potomek Sira Allana Brightwater, jednoho ze dvořanů a rytířů krále Terenase Menethila 18 let před TP.
Jako dceři šlechtice vyrůstající převážně u královského dvora se jí dostalo tradiční výchovy urozených dívek té doby, až na jistý magický talent, který se u ní projevil a znepokojil její rodiče. Místo výuky v Dalaranu se však rozhodli dceřin talent rozvinout za pomoci najatých soukromých učitelů.
Dá se tedy říci, že Eleonora své dětství strávila zahrnuta výšivkami, hodinami tance a hry na hudebbní nástroje... a obklopena moudrými starci a hromadami knih zabývajících se arkánou.

Jak Eleonora dospívala, ukázalo se, že mnohem silnější je kouzlo její osobnosti a jejích očí, než její dar pro magii (který se naučila bezpečně zvládat), a proto měla být její výchova dokončena tradičně v jednom z klášterů na severním pobřeží, než pro ni její otec najde vhodného snoubence u králova dvora.

Manželství a cesta na Keragské souostroví Editovat

Osud mínil jinak a roku 0 se ve věku osmnácti let stala ženou rytíře Marca Ostriena, paličatého a velice neortodoxního aristokrata odkudsi z dalekého severu světa.
U Menethilova dvora jejich sňatek vyvolal řadu drbů nejen proto, že Marcus byl znám i přes své mládí jako téměř neporazitelný šampión několika turnajů a patřil k miláčkům zdejších aristokratek, ale hlavně z důvod, že se oproti běžným pravidlům nejednalo o sňatek politický, nýbrž z lásky.
Sny mladých manželů o životě v Lordaeronu ovšem vzaly za své, když Marcův starší bratr podlehl zranění při lovu.
Eleonora následovala Marca do jeho chladného domova, kde mu o sedm let později dala prvního syna, Leonera.

Potomci a charita Editovat

Eleonora zasvětila celý svůj čas péči o rodinu, výchově dětí (z nichž nejstarší zdědilo otcovu bouřlivou povahu a mezi které patřil i bastard Marcova strýce Ephraima), dále pak péči o raněné a choré.
Z jejího rozhodnutí se na souostroví zřídilo několik sirotčinců a chudobinců, také většina lazaretů se těší z darů její přízně.
Prvorozeného syna Leonera darovala svému muži roku 7 po TP, dceru Caelanu pak roku 11 po TP a nejmladšího syna Chaola roku 15 po TP.

Třetí válka a Pohroma Editovat

Útok Pohromy na Mythii se Eleonory nedotkl zdaleka tak, jako zprávy o pádu Lordaeronu, smrti celé její rodiny a zničení panství Brightwater.
Přijetí nemrtvých do společnosti města Modrostřeší na Mythii proto ze zásady odmítala a od chvíle, kdy byli nemrtví "ubytováni" ve Stokách, ostrov Mythie se svým chotěm již nikdy nenavštívila.

Zmizení Leonera Editovat

Roku 27 Baronovu rodinu zasáhla těžká rána, když beze stopy zmizel jejich prvorozený syn, podle všeho vinou ztroskotání jeho vlajkové lodi u útesů Shanouvel, nedaleko místa, kde kdysi ztroskotal Baronův otec Nicholas.
Eleonor, jejíž krásu i v pokročilejším věku zastínila až tato ztráta, se nikdy nevzdala naděje a na Inherionu nechává za Leonerův návrat pravidelně sloužit mše.

Únos Caelany Editovat

Bolestivá ztráta dcery Caelany, kterou na jaře roku 34 na (pro Eleonoru prokleté) Mythii unesla Pohroma, upoutala Baronku na lůžko.
Ani na samotném Inherionu ji poddaní celé měíce neviděli opustit její komnaty a šeptá se cosi o nemoci, na kterou není léku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki