FANDOM


Základní body Editovat

Místo: Kul Tiraské království, Kul Tiras, Východní nížiny

Populace: 40 000

Založeno: 1912 let před otevřením Temného portálu

Pojmenováno po: Boralus Tiras, Lord rodu který padl při bitvě o Východní nížinu.

Heslo města: Boralus, brána všeho hmotného.


Popis města Editovat

Hlavní město Kul Tiraského království plné přístavů a trhů.


Části města:

Přístavní čtvrť

Jedno z největších přístavišť v Kul Tirasu. Dle všeho je přístav schopný pojmout několik flotil lodí naráz.

Přístav


Přístavní čtvrť


Kul Tiraský maják


Přístavní pevnost


Centrální čtvrť

Úplný střed města. Je to kus města pro střední až lehce bohatší třídu. Jsou zde dražší hostince i některé cechy a hezké budovy.

Proudmoorská čtvrť

Čtvrť města kde sídlí nejbohatší lidé a šlechta, jsou zde ovšem i strategické zásoby a záložní ubytovny jelikož kolem čtvrti je obehnán vnitřní kruh hradeb a na konci čtvrti se tyčí Kul Tiraský hrad.

Admirálská čtvrť

Armádní čtvrť kde leží akademie, admiralita i záložní vojenský přístav.

Lesní čtvrť

Čtvrť města která je mimo městské hradby. Je složená do dvou částí. V první žije nejnižší vrstva obyvatelstva Boralusu. V druhé žijí různí dobrodruhové, dřevorubci a spíše pracující třída.

Nízká čtvrť

Obdoba Lesní čtvrti. Do zdejší čtvrti se milice vydává jen ve více oddílech najednou. Šeptá se něco o i spolku zlodějů a vrahů.


Kulský hostinec


Kavčí hnízdo


Krásná loďka


Náboženská čtvrť

Jak název napovídá zde je velechrám světla a svatostánek vody. Také jsou zde budovy náboženských řádů světla a bydlí zde i arcibiskup.

Zelená čtvrť

Pokud je centrální čtvrť sídlo střední bohaté vrství tak toto je střední nižší vrstvi. Jsou zde menší obchodníci, kapitáni nabízející zboží atd... Je zde i Zelený trh po kterém se čtvrť jmenuje.

Geografie Editovat

Obyvatelstvo Editovat

Významné budovy Editovat

Proudmoorský palác

Admiralita

Námořní akademie

Velechrám světla

Svatostánek vody

Budova správce

Zelené tržiště


Válečná stránka města Editovat

Vnější hradba města

Hradba která kopíruje až na jednu čtvrť obrys města a poskytuje Boralusu základní obranu.

Druhá hradba města

Druhá hradba kopíruje staré město než se opět hodně rozrostlo a přerostlo přes hradby, tyto hradby jsou trochu zanedbané, avšak stále poskytují opěrný i orientační body.

Vnitřní hradba města

Hradba která kopíruje Proudmoorskou čtvrť a je to předposlední stupeň obrany, posledním je pouze Kul Tiraský hrad.

Ostrovní pevnost

Menší pevnůstka v přístavu kde se kvůli tomu uměle vytvořil ostrov.

Přístavní pevnost

Je to vlastně dolní část Kul Tiraského hradu. Ovšem podle názvů se dělí, pevnost se točí od hlavní části přístavu k severu až k úžlabině kde vplouvají lodě do přístavu skrze vlnobor.

Admiralita

Admiralita ač je ve městě, tak společně s kasárnama a akademií je obehnaná vlastníma hradbama a díky arzenálu uvnitř budov poskytují dobré opěrné body.

Kul Tiraský hrad

Organizace města Editovat

Boraluská milice

Organizace která před sedmisty lety prošla reorganizací a dostala pevné finanční základy a profesionální výcvik. Od té doby kvality neubylo a stará se zodpovědně o právo, pořádek a bezpečí na ulicích Boralusu.

První flotila

Osobní flotila Lorda-admirála, jeho garda a ochranka. Chrání Proudmoorskou čtvrť pokud je vládce přítomný.

Rada kapitánů

Jedná se o kapitány větších lodí kteří mají za domovský přístav Boralus. Podílejí se na rozhodnutích ohledně přístavu. Představují něco jako odbory.

Rychlá mořská

Jedná se o organizaci lehce konkurující Velké námořní obchodní společnosti. Jde o přepravní společnost pro střední a menší obchodníky kteří si pronajímají pouze prostory na lodích kam Rychlá mořská doplouvá.


Osobnosti města Editovat

Správce města


Starosta města


Kapitán Boraluské milice


Zástupce Velké námořní společnosti


Arcibiskup


Maestro Delfín


Paní Fénix

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki