FANDOM


Tehdy a nyní Editovat

Soubor:Cech.jpg

Před Cechem Editovat

Samotný cech je poměrně nová organizace na Mythii, před jeho vznikem fungovala organizace "Strážci Dvojí Moci" kteří se pod záštitou Kirin Tor starali o magickou bezpečnost na ostrově. Samotní Strážci vznikli po poslední velké vyrkulské invazi se kterou si nedokázaly poradit ani spojené síly všechy frakcí na Mythii, karta se však obrátila když zasáhli Ochránci Vědomostí, temní mágové kteří byli Kirin Torem pronásledováni. Těmto mágům byla poté nabídnuta milost a možnost se připojit, tím vznikli Strážci Dvojí Magie kteří používali jak arkánu tak i fel a stín.

Vznik Cechu Editovat

Cech vznikl na popud tehdejší představené církve Xandrie a již zesnulého Seržanta Simeona a na základě veřejné sbírky (do které bylo velmi štědře přispěno), a to ze tří hlavních důvodů. V první řadě, město bylo unaveno nutností spoléhat se na Strážce, kteří o sobě hrdě prohlašovali, že jsou neutrální. Druhá věc byla skutečnost, že Strážcům kdekdo ve městě nevěřil a to z řady důvodů. A nakonec se objevovaly stížnosti, že Strážci zásadně nejsou k dispozici na místech a v časech, kde a kdy by nejvíce byli potřeba. Proto zde vznikl Cech. Mágové v něm jsou připojeni k městu, jsou mu loajální a snaží se mu být po ruce.

Začátky Editovat

Samotné začátky nebyly kdo ví jak růžové, Strážcům se pochopitelně nelíbilo že jim vznikla konkurence s dosti velikou podporou ze strany města, které tímto dalo najevo, že na nich nejsou závislí. Členů bylo velmi málo, jelikož se jednalo jen o pár mágů z řad milice, jmenovitě Aderin Istar, Zaira Zynexia, Meredith de Aldesberg a Adel von Dietrich. Cech ze začátku vedla představená Xandrie než její místo zaujmul Aderin Istar coby Cechovní arcimág.

Sídlo původně stálo v místech kde nyní sídlí církev, po nějaké době byli mágové přestěhováni do míst, kde dříve stála horní ubytovna proslavená milostnými páry, které si chodili do pokojů užívat. Zde cech vybudoval své nové sídlo s knihovnou, výukovými prostory, alchymistickou laboratoří a dílnou.

Situace se začala postupem času zlepšovat, přicházeli i jiní mágové z různých koutů Azerothu, kteří přišli na Mythii za novým začátkem či za studijními účely. Část z nich se uchytila i v Modrostřeškém cechu, vyjma jich se časem přidali i mágové od Strážců nespokojeni se skutečností, že se pohybují mezi černokněžníky nebo s vedením samotným.

Soubor:Cechmag.jpg

Pád Strážců a vzestup Cechu Editovat

Temná mračna nad Strážci se začala rozšiřovat s odchodem arcimágů a valnou částí magické gardy do Dalaranu, aby si připojili k vypuklým magickým válkám, k moci se tehdy postupem času dostal jistý samozvaný lord Tarindis Lerean. Po jeho nástupu k moci z pohledu města věci nešly příliš dobře, město mělo dohodu, že v případě, že někdo ze Strážců, kteří se ve městě či na jeho pozemcích proviní, bude uvězněn do doby než si pro něj zástupci Strážců přijdou a potrestatjí jej. Tato dohoda byla opakovaně ze strany Strážců porušována neboť nejednou byl spatřen mág či černokněžník, který byl uvězněn a den na to opět svobodně běhal na svobodě, ať už to bylo ignorováním dohody či neschopností je udržet na uzdě.

Městu časem došla trpělivost a byla vyslána milice k zajištění mostu na ostrov Strážců s oznámením, že jim byl zapovězen vstup na území Modrostřeší pod vysokými tresty. Oznámení a následné jednání nedopadlo dle představ, tehdejší seržantka Meredith de Aldesberg, která rovněž zastávala místo v Cechovní radě byla zajata a její doprovod svobodník Kelben Hayes zezadu střelen kuší, když přijali pozvání na ostrov, kde měli osvítit celou situaci. Následně na to byla během pár hodin vybudována blokáda ostrova do doby než se věc vyřeší. Celý konflikt skončil propuštěním seržantky ze zajetí a podepsáním dohody mezi Strážci a Modrostřeším, kde se Strážci zavázali k ukončení výuky temných umění.

Tím přestali Strážci existovat a reorganizovali se do Kruhu mágů který vydržel pouhý měsíc, důvodem jeho rozpadu bylo hromadné opouštění řad Kruhu, mágové znechucení nastalou situací raději volili přechod k Cechu, kde měli lepší podmínky ke svým pracím. Později byl Kruh anektován Cechem z důvodu obavy před útokem Pohromy na ostrov skýtající nezměrnou magickou moc, která nesměla padnout do rukou nepříteli. Mágům Kruhu bylo umožněno se připojit k Cechu a tím začít od začátku. Na ostrově poté zavlály standarty Cechu, který jej za podpory městské milice osídlil.

Současná situace Editovat

V současné době Cech dohlíží nad magickou bezpečností na území Modrostřeší, zástupce cechu je možné nalézt v Cechovním sídle ve městě hned u mostu do Posvátného Háje a na Ostrově, mágů kde se jich zdržuje nejvíce z důvodů udržení bezpečnosti i mimo město.

Cech je momentálně veden arcimágyní Meredith de Aldesberg, která vedoucí post zaujmula po odchodu svého předchůdce Aderina Istara. Spolu s ní cech udržuje v chodu radní Lithiel Celebnen, radní Miarwe Haledela Aveothren, radní Anežka Koulová a radní Gregor.

Pro Modrostřešský Cech mágů sepsala Arcimágyně Meredith de Aldesberg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki