FANDOM


Drarosh Krvavá sekera
Krvavá stráž
220px
Věk 46

Popis Editovat

Drarosh je bývalí gladiátor a kovář. Jeho stavba těla je mohutná a svalnatá i na orkské poměry. Jeho spodní tesáky jsou na orka také možná moc velké, panuje také hlubokým a chraplavým hlasem. Hlavu na bocích vyholenou a vlasy má pouze na vršku hlavy odkud se táhnou v krátkem copu. Dále má pak dlouhé spletené kotlety. Jeho barva vlasů a vousů je černá. Díky jeho gladiátorské minulosti je jeho tělo pokryto mnoha jizvami které lze snadno vidět protože bojuje beze zbroje. Při chůzi se okolím rozléhá dunivý zvuk který způsobuje jeho váha, dále je pak slyšet řinčení řetězů které má u opasku. Na krku má přívěšek se třemi zuby které nepřipomínají žádné známe zvíře.

Charakteristika Editovat

Už od narození byl Drarosh otrok jednoho mocného lidského panovníka, bojoval v aréně, kde si vybudoval silného válečného ducha a byl také kovář, tam si vybudoval onen mohutnou postavu. Jeho chování vůči lidem je ve větší míře nepřátelské, ovšem najdou se i ti vyvolení které Drarosh považuje za moudré, ale je jich skutečně málo . Nemá téměř žádný smysl pro zábavu, málokdy ho uvidíte se smát. Je věrný a loajální svým přátelům a svému domovu který chrání za každou cenu. Je dost svérázný a tvrdohlavý. Kvůli bezpečí domova nebo obyvatelů v něm je ochoten tasit zbraně i na někoho svého druhu.

Vztahy Editovat

Ku všem rasám kromě lidí je neutrální. Jako otrok neměl moc možností se dozvědět o ostatních rasách, nýbrž z jakého vůbec klanu je.

Co se týče milostných vztahů, po čase si našel družku se kterou je doteď, bylinkářka Akkary, je ochotný ji bránit vlastním životem.

Minulost Editovat

Jak už bylo řečeno, je to otrok. Nezná svůj klan ani svého otce nebo matku, vyrůstal v okovech. Byl to obáváný gladiátor jednoho panovníka o kterým ani nevěděl jak se jmenuje. Jednou pluli na lodi, jeho pán si chtěl užít pár dní na moři, ovšem Drarosh tam byl také, ale v podpalubí opět v okovech. Strhla se bouře, všichni na lodi lítali sem a tam, pak se ozvala mohutná rána. Blesk udeřil do hlavní stěžně a ta se přelomila a dopadla na horní palubu kde rozdrtila kormidlo, Drarosh klidně seděl v podpalubí, dokud nepřišel jeden námořník, těžko říct jestli zachránit Draroshe nebo byl jen hlupák. Hned jak Drarosh ucítil že na sobě nemá želiska, chytl námořníka pod krkem a svoji prackou mu rozdrtil krk, poté se vydal za samotným pánem, v ruce měl hořící kus dřeva. Přišel kpánovi který prosil o život, ovšem Drarosh jej bez milosti probodl hořícím kusem dřeva, a hned jak začal řvát, utrhl mu spodní čelist a vyvrhl vnitřnosti. Bouře sílila. Drarosh skočil do vody, druhý den se probudil na břehu města modrostřeší v chudinské čtvrti.

Současnost Editovat

Nyní je Drarosh Krvavou stráží ve Worg'taru, dohlíží na tábor v bažinách, ale i na Worg'tar když Xiera a Thraxx nejsou k dispozici. Změnilo se i jeho chování, naslouchá ostatním a koná tak jak uzná za vhodné. Snaží se dělat moudrá rozhodnutí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki