FANDOM


Úvod Editovat

Vážení kolegové, vážené kolegyně. Jako každé pojednání, i toto začíná stručným úvodem o tom, co na následujících několika stranách budou Vaše bystré oči pročítat.

Tato práce je zásadně brána jako úvod do elementární magie. Jelikož píši úvod, myslím tím opravdu pouhé okrajové nakousnutí dané problematiky - pro hlubší pochopení doporučuji specifičtější práce od jiných autorů.

Děkuji za pochopení a přeji Vám příjemné chvíle u těchto několika stránek.

1.1 Obecné členění Editovat

V první řadě je nutné si říci, co vlastně elementární magie je a kam se řadí.

Co je elementární magie - v nejjednoduší definici transformace arkánové energie ve snaze přenést na ni vlastnosti zvoleného elementu (nejčastěji vody či ohně)

Tímto je tady jasné, že elementární magie v našem užívání je podsložkou arkánové magie.

Záměrné píšu v našem pojetím, protože využívání magie různými šamanistickými národy je podstatně odlišné.

Pozn. tomuto tématu se budeme věnovat v jiné práci.

1.2. Využití Editovat

Jak bylo řečeno, elementární magie je ve zkratce přeměněná arkánové energie. Jako taková nám nabízí široké využití, protože v praxi jde upravit do všech možných tvarů a podob.

Přesto její nejčastější využití končí u pyromancerů a cryomancerů (resp. hydromancerů) pro všechny možné účely, ať už upálení protivníka, vytvoření kouřové clony případně zmrazení.

Z toho vyplívá, že primární využití elementární magie je především na bojovém poli, nicméně elementární magie je vhodná i pro přípravu chutného čaje, pokud se naučíte odhadnout správnou teplotu.

1.3. Dělení dle zdroje Editovat

Zkušení kolegové z jiných odvětví jistě omluví možnou dezinterpretaci, která je nicméně pro vysvětlení tou nejvhodnější

1. elementární (přírodní) zdroj - Za elementární zdroj považujeme již stabilní zdroj, která obsahuje elementární částici bez našeho přičinění (například jezero, ledovec, lahev vody, plamen atd.)

2. magický zdroj - O magickém zdroji mluvíme v případě, že po ruce není žádný stabilní elementární zdroj, který můžeme využít (například magický krystal)

3. magické proudy - definovat magické proudy samotné a určit jakým zdrojem jsou je poměrně obtížné. Řekneme si tedy proč.

Zjednodušeně řečeno, magické proudy jsou přirozenou magickou sítí, která se nachází v různé intenzitě po celém světě. Jako takové z nich tedy lze čerpat magickou energii.

Z těchto faktů vyplívá, že definice magických proudů a jejich přiřazení do elementární či magické větve je poměrně složité, protože splňuje oba předpoklady - přirozený výskyt ve světě nehledě na naše akce a zároveň magický zdroj.

Nicméně pro naše potřeby se dále magickými proudy nebudeme zabývat.

Vraťme se zpět ke zbylým dvěma zdrojům, které si můžeme přesně definovat - tudíž elementárnímu a magickému.

Typickým magickým zdrojem může být například manový krystal, případně i Vaše osoba.

Z toho vyplívá, že elementární způsob je jednodušší na uchopení (pokud jste hydromancer, otevřený přístup k vodě Vám poskytne obří výhodu, stejně jako otevřený plamen pyromancerům) a je mnohem méně náročný na aplikaci Vaší energie než způsob magický (zde je nutno podotknout, že nemusí platit implikace toho, že čím je magický zdroj větší, tím je kouzlo méně fyzicky náročné)

1.4. Důkaz o neúplném využití zdrojů Editovat

Pro některé se těchto několik slov může zdát jako hloupost, pro druhé na druhou stranu budou určitým vysvobozením. Bude se skládat ze dvou vět a pro naše potřeby vynecháme přímé využití magických proudů (které si můžeme dosadit a výsledek se díky jejich definici nezmění)

1. Věta o neúplném využití elementárního zdroje

Mějme neomezený zdroj vody. Pokud využijeme magickou sílu a pokusím se část vody transformovat v jiné skupenství, využijeme svou vlastní energii/magický zdroj.

Z toho vyplívá, že nikdy nevyužijeme na kouzlo 100% elementárního zdroje.

2. Věta o neúplném využití magického zdroje

Mějme situaci, kdy jsme zcela odříznuti od viditelného elementárního zdroje. Pokusme se tedy vytvořit za pomoci vlastní energie kus ledu.

Výsledkem je, že kus ledu se nám podařilo vytvořit, nicméně nelze mluvit o nulovém využití elementárního zdroje, protože naše tělo a téměř vše kolem obsahuje samo o sobě vodu.

Závěr Editovat

Jak jsem psal, tato práce je koncipována jako pouhý úvod, tudíž si neklade za cíl nějak podrobněji popisovat uvedená fakta, o kterých se pravděpodobně rozepíšu v jedné z mých dalších prací.

Na závěr bych tedy chtěl poděkovat za pozornost a věřím, že čtení těchto řádků pro Vás nebylo velkým utrpením.

S pozdravem,

Glaeron Fala'dien

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki