FANDOM


Furbolgové obecně:Editovat

Furbolgové jsou mohutná, starověká rasa „medvědích-mužů“, kteří žijí v severním Kalimdoru, Northrendu a také na Mythii. I když nemají žádnou zvláštní lásku k válce nebo vraždění, většina jejich kmenů se stala nepřátelská vůči ostatním díky korupci Plamenné Legie a Pohromy během třetí války.

Corrupted Furbolg

Na obrázku je vidět furbolg ovlivněn Plamennou legií

Noční elfové se jako jedni z mála pokoušeli všem furbolgům pomoci zbavit jejich prokletí a korupce jak během války, tak i po ní. Většina furbolgů se však před pomocí stahovala hlouběji a hlouběji do hustých lesů, kde žili svým vztekem, zuřivostí a odporem k ostatním rasám. Některé klany se však podařilo zachránit před zhoubou. Některé kmeny měly to štěstí, že se vyhnuly korupci úplně, například klan Willowpaw na Mythii.

Furbolgové dřív žili v harmonii s nočními elfy a proto je většina uznávala, a společně se tyto rasy staraly o společné lesy a hvozdy. Tento vztah s elfy přetrval s těmi kmeny, které si nechaly po válce pomoci.

Furbolgové z Mythie elfy nikdy nepoznali, ale když se noční elfové poprvé objevili, kmen Williwpaw v nich viděl jejich dobro a spřízněnost hned od začátku. Seveřany nemají příliš v lásce, ale respektují jejich tradice a způsob života. Nikdy na ně bezmyšlenkovitě neútočí. Co se týče ostatních ras, nemají je v lásce a jsou ochotni bránit nejen své druhy, ale také své přírodní domovy a přírodu jako takovou.

Říká se, že Furbolgové pocházejí z Northrendu a žili na něm dříve, než přišli Titáni.

Jazyky:

FurbolgProfileWarcraft

Furbolgský válečník

Furbolgové mají svůj vlastní jazyk, který se nazývá Ursine, a nemnoho z nich mluví jazykem nočních elfů. Furbolgové se někdy učí jazykům jejich přátel, případně nepřátel: někteří z nich dokáží mluvit obecnou řečí (common), primitivním lidským jazykem (Low common) a někteří i Taurensky (Taur-Ahe). Někteří furbolgové používají obecnou anebo primitivní řeč jako svou primární.

Furbolgové na Mythii mluví převážně Ursinem a obecnou řečí.

Přičlenění:Editovat

Nezávislý. Jediné dvě rasy, které respektují nebo s nimi dokážou vycházet jsou Noční elfové a Taureni. Ostatním rasám se vyhýbají. V tom horším případě se nezdráhají použít násilí (to platí spíše u zkorumpovaných a posedlých furbolgů).

Víra: Editovat

Timbermaw Ally art

Shaman Timbermawholdské pevnosti

Furbolgové jsou silně spjati s přírodou. Někteří z nich uctívají primitivní božské modly (jedná se o medvědí dvojčata, Ursoca a Ursola), ale většina z nich uctívá především přírodu a duchy světa (spirits). V posledních pár letech furbolgové ale spíše začínají uctívat medvědí dvojčata. Dobrým důkazem je toho obrovská pevnost Timbermaw Hold, kde celá pevnost připomíná gigantickou medvědí hlavu. Celá pevnost je také zároveň svatyní těchto dvou bohů.

Furbolgští vůdci jsou šamané nebo druidové (ty obvykle také nazývají šamany, ale rozdíl mezi nimi samozřejmě je). Aby byl furbolg kněží je neslýchané; pouze ti, kteří žijí daleko od furbolgské společnosti ( a to velmi zřídka) následují cestu k božstvu, ke Světlu nebo filozofii.

Furbolgové na Mythii uctívají převážně božská dvojčata Ursoca a Ursola.

Ursocandursol

Ursoc a Ursol, medvědí božská dvojčata

Willowhold (Vrbodrž):Editovat

Název vesnice překvapivě vychází z velkého množství vrb, které se u Willowholdu vyskytují. Furbolgové mají v oblibě pojmenovávat své vesnice nebo klany tím, co charakterizuje buďto místo, kde žijí, nebo čím je jejich klan nejvíce charakterizován.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki