FANDOM


Gratney de Wett
Starosta města Modrostřeší, Představený Církve,Rytíř řádu Stříbrné ruky
220px
Věk 22
Potomci Žádné

Popis Editovat

Muž vyšší statné postavy. Hnedé vlasy a vousy,modré oči.Přes jeho levou paži se táhnou tři dlouhé jizvy, zřejmě od divoké zvěře. Taktéž disponuji opravdu ošklivou jizvou ,která se táhne od přední části levého ramene až po levou lopatku.

Charakteristika Editovat

Je to tvrdý chlapík ale má srdce na správném místě. Ví co je správné a nadevše ctí pladinský a rytířský kodex. Je starostlivý a vždy je ochoten pomoci tam kde je to nezbytné.

Minulost Editovat

Gratney připlul na ostrov na popud svého vlastního otce. Měl připlout a zjistit novinky o svém bratranci Thornovi a taktéž se od něj něco nového naučit. Později se stejně jako jeho bratranec stal příslušníkem Magické gardy v Kruhu mágů.Během působení v Kruhu se taktéž zúčastnil bitvy na Ohnivém poli, kde byl stejně jako mnozí vyznamenán za udatnost v boji.

Když došlo na anektaci Kruhu Cechem mágů byla Magická garda rozpuštěna a Gratney stejně jako většina bývalích Gardistů se dal na dráhu námezdného žoldnéře. Po nějakém čase se rozhodl stejně jako jeho bratranec vstoupit do řad Modrostřešské Církve a sloužit coby diákon. Působení v Církvi postupně začalo měnit jeho názor na filozofii Světla jako takovou a rozhodl se jí tak přijmout za svou. Během své služby se pak zúčastnil Obléhání Krvavého polesí kde však byl těžce raněn hned v počátcích obléhání a nebyl schopen bojovat v následujících dnech. Když pak došlo na volby Starosty Modrostřeší, na popud svých přátel se rozhodl kandidovat a po veřejném hlasování byl zvolen Starostou. Vstoupil do učení Sira Rudolpha Arnotta a Sira Darnaka Balhaena Morningwhispera a stal se později paladinem Řádu Stříbrné ruky.

Současnost Editovat

V momentální době Gratney stále zastává funkci Starosty města a převzal vedení místní Církve.Taktéž působí coby místní felčar v městském lazaretu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki