FANDOM


Tento text je hrubé lore ostrova. Bude dál propracováván, ale jde s tím už pracovat v RP. - Ardaren

Lore: Jossman je jeden z prvních ostrovů, které byly kolonisty objeveny na jejich cestě. Zde také došlo k prvním střetům se seveřany, kreří ostrov původně obývali. K jejich vyhlazení došlo, když byly lodě osadníků snažících se doplnit zásoby zaměněny za nájezdníky cizího klanu. Jediná loď, která se z incidentu vrátila, následně dovedla Allianční jednotky proti původním obyvatelům. Nakonec byl ostrov osídlen nynější populací.

Geografie a ostatní pičoviny: Jedná se o jeden z menších ostrovů na jihovýchodě celého souostroví. Málo členitý ostrov, spíše rovina. Na jihozápadě ostrova nížiny klesají až do moře, zatímco na severovýhodě vystupují hrubé útesy. Uprostřed ostrova je však mohutný pramen, jež vytváří řeku Irgu. Ta křižuje středem ostrova. Dříve zalesněné oblasti jsou z části vypáleny a nahrazeny obilovinami a jinými plodinami. Většinu však stále zabírá hustý jehličnatý les.

Města a vesnice: Jossman - Město, jež vzniklo na ruinách severského přístavu, od kterého byl převzat název města i celého ostrova.

     Nejedná se o velké město, je to však strategické místo celého ostrova a vstup do souostroví.
    - Leží u pobřeží na jihozápadě ostrova. Valná část však stojí i na hladině moře na mohutných kůlech, jež
     tvoří obytnou část chudších obyvatel města, přístavní i průmyslovou zónu. Pevninu zabírá rovněž průmysl,
     zde však najdeme i kupecké a obytné čtvrti vyšších vrstev. Město není nikterak obehnáno a chrání jej
     jen městská stráž a nepočetná část vojska Sira Yarkse, je ale jedním z hlavních stanovišť baronovy flotily.
    - Město je převážně známo díky loďařství, které bylo jedním z pilířů při obsazování ostatních ostrovů.
     V nynější době je však považováno spíše za město kupců řemeslníků.
    - Město je převážně obýváno lidmi, z jejichž řad je i starosta města, Cechmistr Adwin Greybone. Najdeme tu
     však i trpaslíky a pomálu gnómy.
     

Belenborg - Největší město ostrova, které bylo vystaveno kolem toku řeky Irgy uprostřed lesů. Po rozkětu města

      byl okolní les nahrazen hospodářstvími a farmami, ale i přes to zůstává kvalitní dřevo
      hlavním artiklem města i okolních vesnic dřevorubců, na kterém je postavena ekonomika ostrova.
     - Uprostřed města, na soutoku řeky Irgy a Irvy, leží malá pevnost zvaná Toyar.
     - Jsou tu ti nejlepší řezbáři a truhláři,nemluvě o Jossmanských loďařích. Belenborgští střelci z luků
      i kuší se řadí mezi nejlepší v souostroví a jsou jednou z páteří Baronových sil.
     - Belenborg je považován za čistě lidské město, příslušníky baronových loajalistů.
     - Panovníkem města je Sir Barlo Yarks, lenní pán celého ostrova, který sídlý v pevnosti Toyar. Jeho znak 
      je kuše na hnědožlutém pruhovém poli, a kombinace těchto barev nosí všechny ostrovní vojenské složky.
      

Vargun - Trpasličí město, které leží kus od pobřeží na západní straně ostrova a vzniklo díky trpaslíkům, kteří pomáhali

    v boji proti seveřanům a následně se zde na své cestě na Northrend usadili. Sousedí s jedinou další trpasličí
    vesnicí, spíše přístavním opevněním, které je bodem obchodu Vargunu. Celé město se rozkládá na povrchu,
    pokud nepočítáme klasickou trpasličí zabudouvanou architekturu.
   - Ikdyž se to může zdát jinak, hlavním pěstitelem ostrova jsou právě trpaslíci. Není to však z důvodu chabého
    minerálního výskytu, nýbrž díky faktu, že celé město bylo postaveno kolem Sorrowhillova pivovaru, který se
    rozrostl natolik, že nyní zásobuje celé souostroví. 
   

tábor Marduka Hardeye - Nachází se na kousek od vrcholku útesů na severovýchodě. Jedná se o tábor Ligy objevitelů,

            kteří přijeli prozkoumat úkaz v jeskyních Svitu, které leží mezi převysem útesů a hladinou moře.
            Z odpoledních do večerních hodin z nich prý vychazejí podivná barevná světla. Nikdo však výpravu
            kvůli nebezpečnosti sestupu doposud nepřežil.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki