FANDOM


CharakteristikaEditovat

Kruh 01

Kamenné kruhy poblíže Stínolesa

Na území Arathijské vysočiny se nachází celkem čtyři velké kamenné kruhy. Údajně se jednalo o náboženská místa, kde se první obyvatelé těchto kopců oddávali obřadům vůči svému přírodnímu božstvu, které bylo zavrženo po přijetí Svatého Světla za dob Arathorské říše . Postupem času se na využívání těchto kamenných oltářů zanevřelo, přesto se našli vyjímky (jako například jeden z Arathijských rodů - Grehamové ), které vyznávají své původní přírodní božstvo. (ikdyž ne oficiálně)

TeorieEditovat

Podle některých mágů je v okolí kamenů zvláštní magické pole, které údajně způsobuje různé anomálie. Některé teorie říkají, že způsobuje trhlinu v prostoru, jiné v čase. Některé dokonce uvádějí obojí a jiné zase poukazují na fakt, že se jedná o zvláštní druh přírodní magie, který přitahuje zvěř.

Kruh

Podivné chování zvířat


Faktem je, že pouze někteří mágové a jen za specifických podmínek tyto rozdíly pociťují, nicméně poslední výzkumy ohledně magického pole, které přitahuje zvěř z okolí, jsou nejvíce pravděpodobné.

V okolí oltářů se totiž zvěř objevuje poměrně často. Na druhou stranu je nutno podotknout, že to může mít na svědomí půda, která více než přeje zeleni, kterou zvířata požírají.

PovídačkyEditovat

Narozdíl od seriózních výzkumů, kterým se věnují mágové, se o kruzích roznáší i mnoho babských povídaček.

Příkladem jedné z nich může být "zjevení duchů", bloudících v kruzích stále dokola, snažíc se dostat ven. Doprovází je zvuk chrastících okovů a podivné, nelidské skřeky. Zajímavostí při podobných zjeveních může být doprovázející prudká bouře, jakoby se samo nebe snažilo duchy osvobodit. Mágové této bouři a bleskům jí doprovázejících připisují tyto vydiny, kdy se člověk bojí tak, že si duchy prostě myslí představí.