FANDOM


Lady Lucrecia Ostrien

lokace: Inherion frakce: Aliance věk: 56 let stav: naživu rodina: Baron Marcus Ostrien (bratr), Baronka Eleonora Ostrien (švagrová), Sir Leoner a Sir Chaol Ostrien (synovci), Baronesa Caelana Ostrien (neteř), Sir Ephraim Ostrien (strýc)

Starší sestra současného Barona Marca Ostriena, osvícená osobnost, která svůj život obětovala studiu historie a umění a práci pro Církev Světla. Narozena šest let před tzv. Zelenou válkou, během které ztratila oba rodiče (matka zemřela po porodu nejmladšího potomka Marca a loďstvo Barona Nicholase ztroskotalo v bouři při návratu z bitvy u ostrova Shanouvel), byla Lucrecia, stejně jako oba její bratři vychována hlavně svým strýčkem a regentem jejího otce, Sirem Ephraimem.

Lucreciina výchova spočívala hlavně v její přípravě na urozený sňatek a ve studiích principů Světla. Světská část se odehrávala u strýčkova dvora na ostrově Inherion, zbytek vzdělání získala pod dohledem Církve Světla Svatého ve zdejší katedrální škole. Její bratři byli na svá studia a získání zkušeností vysláni do Stormwindu, kde se staršímu Christophovi dařilo ke strýčkově spokojenosti a korespondence od mladšího Marca způsobovala na panství dusnou náladu, minimálně při jejím společném předčítání u odpoledního čaje.

Když se roku 6 před TP na souostroví vrátil její starší bratr Christoph, aby se oženil podle strýčkovy volby, projevila tehdy šestnáctiletá Lucrecia přání, aby jí budoucího chotě vybral právě nový Baron a nikoli strýc regent. Jisté je, že až do Christophovy tragické smrti při "loveckém neštěstí" roku 4 po TP zůstala Lucrecia svobodná a naplno se věnovala svým zálibám - sběru archeologických památek ze souostroví, zkoumání tajemných míst a jejich historie a zakládání nových kostelů na památku svých rodičů. Báchorky o tom, zda v očích jejího bratra nebyl nikdo mladé šlechtičny hoden se mísí s historkami o lásce mimo šlechtický status, které strýc i bratr odmítli požehnat.

Vzhledem k tomu, že Christoph zemřel bez dědice, nastoupil po něm jako nový Baron Sir Marcus Ostrien a věci na souostroví nabraly jiný směr. Strýc Ephraim byl pověřen správou menších držav a Lucrecia se stala společnicí krásné baronovy choti a posléze i vychovatelkou jeho dětí, hlavně mladší Caelene a Chaola.

Lucrecia, nyní jedna z nejschopnějších kněží Světla na souostroví, se nikdy neprovdala a dále je známým mecenášem umění a vzdělání a zakladatelkou několika církevních staveb. Je jí také připisována první encyklopedie archeologických zajímavostí Keragského souostroví, kterou doplnila vlastními kresbami.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki