FANDOM


Modrostřeší je přímořská osada (Zlí jazykové tvrdí že se jedná o město se zvrhlým smyslem pro malý počet domků) na ostrově Mythie spadající pod Stormwindskou koloniální správu. Modrostřeší je převážně obývané lidmi a vysokými elfy, podobně jako hlavní město na pevnině. Modrostřeší spadá pod přímou správu Barona, který sídlí na baronově ostrově.
Soubor:Aliance.jpg

Poloha Editovat

Modrostřeší je na východní části ostrova Mythia na samotném pobřeží. Jak bylo řečení výš, je to přístavní město. Samotná Mythia leží jen o kousek na jih od obávaného kontinentu Northrendu. Kolem Mythie je však ještě více ostrovů mezi které patří Baronův ostrov (Inherion) a ostrov krále seveřanů (Velhelm). Avšak velikost Modrostřeší a jeho vyspělého doku z něj dělá zásadní výspu civilizace v okolí. Jo a sakra sever je na mapě nahoře, ano?

Složení obyvatelstva Editovat

Obyvatelstvo Modrostřeší je velmi rozmanité, podobně jako u všech Stormwindských kolonií. Je to dáno tím, že Stormwindská populační politika káže, že pokud není místo a ani obživa na kontinentu, dostanou přistěhovalci či nezaměstnaní možnost uplatnění v koloniích. Právě tato politika se podepsala na složení obyvatel jako nic jiného. Z většiny obývají Modrostřeší Lidé , pak těsně za nimi jsou Vysocí elfové , Trpaslíci a Noční elfové. Noční elfové se skutečně v Modrostřeší vyskytují. Při posledním sčítání obyvatel vyšlo že ve městě žije okolo 1600 obyvatel. Ač je to pro některé nepředstavitelné tak Modrostřeší je Stormwindské, Stormwind je součástí Aliance, Noční elfové jsou součástí Aliance, Noční elfové můžou žít v Aliančním městě, Alianční město je Stormwindské město, Stormwindské město je Modrostřeší. A teď si zatleskejte jestli jste to pochopili a dejte si přesnídávku. V Modrostřeší je i významně zastoupena populace úchylných vrahů, kterých má město dlouhodobě nadbytek. Dlouho se mohlo Modrostřeší pyšnit exotickou sbírkou zahnívajících (Avšak stále chodících) spoluobčanů. Dnes už však Stokaři nejsou součástí města.

Historie Editovat

Modrostřeší vzniklo na ruinách Seveřanské osady. Je to předmět nešťastné historie obou národů a vzájemného nepochopení. Pokud se budete ptát, co se stalo kdysi dávno a proč Stormwind obsadil Seveřanskou osadu a vyhnal je na jih, tak se nic nedozvíte. Nikdo to neví. Nikdo neví co se stalo. Stormwindské záznamy uvádějí, že došlo ke konfliktu s místními domorodci po přistání. Ale na základě čeho byl ten konflikt? A proč vznikl? To se neví. Každopádně. Stormwind začal investovat velké peníze a lidské zdroje do rozvoje Modrostřeší. Od momentu jeho výstavby den co den připlouvaly lodě s materiálem, vojáky a kolonisty. Město se ocitalo pod častými vpády Nájezdníků, ale obyvatelům se dařilo přežít. Město nejvíce postihla tzv. Válka pod psa a Morová epidemie . Z obou problémů se nakonec dostalo ačkoliv s jizvama. Modrostřeší a jeho ekonomiku také vážně poškodila zrada starosty Krvavého dvora. Přišlo tím o významné městečko v hloubi ostrova. Z novodobé historie je toho hodně. Od dalšího přílivu kolonistů se situace ve městě hodně promíchala a událost stíhala událost. Starosta Samuel Leskert se během konfliktu s Pohromou odkopal a zjistilo se, že se jedná o kultistu. Taktéž během konfliktu se stala baronova dcera nezvěstnou a během téže války přišlo město o rozsáhlou farmu poblíž věže Strážců. Nová farma se začala stavět a město se může nově pyšnit zaoceánskou lodí „Katedrála“.

Rozložení města Editovat

Město je rozděleno do několika čtvrtí. Jejich přehledný seznam je zde.

Přístavní čtvrť Editovat

Soubor:Pristavni.jpg

Přístavní čtvrť je nejdůležitější částí města ať si úředníci říkají co chtějí. Právě zde kotví obchodní lodě, které zásobují město zbožím ze Stormwindu a naopak přijímají zboží z Mythie. přístavní čtvrť je místo kde se děje do hlavní. Kde vznikají zisky a důležité obchody. Přístavní čtvrť se skládá z bývalé chudinské čtvrti s drobným náměstním, které bylo nazvané Náměstí Kuřecích drobů. Z přístavu a z ostrovu, který je středem kulturního dění v přístavní čtvrti, na němž leží Medovar.

Obchodní čtvrť Editovat

Soubor:Obchod.jpg

Obchodní čtvrť je hned nad přístavní čtvrtí. jednou z nejdůležitějších staveb je budova Cechu obchodníků a městská hospoda. V obchodní čtvrti se nachází tržnice, kde mohou obyvatelé nakoupit potřebné domácí zboží jako jsou zbraně a zbroje od vyhlášených výrobců Pánvička a Palcát (PaP). Náměstí obchodní čtvrti nemá žádný oficiální název, protože si nikdo není jistý jestli tam náměstí skutečně je. Výbor pro určování náměstí se nejednou snažil prosadit vykácení ozdobných keřů z důvodu jasné identifikace náměstí, ale výbor krysařů zásadně nesouhlasil z důvodu obav klesnutí příjmů a ohrožení přirozených úkrytů jejich živnosti. Tento spor se stal jedním z velmi důležitých občanských a ostře sledovaných sporů.

Městská čtvrť Editovat

Soubor:Mesto.jpg

Hlavní čtvrť nebo taky úřednická čtvrť se skládá z Viligrádského náměstí jemuž vévodí socha lva. Už podle názvu můžeme odhadovat co v této čtvrti nalezneme. Je zde radnice a starostův dům. Krom pár řemeslných dílen tu ale není nic dalšího co by upoutalo běžného občana. Z Viligrádského náměstí se buď dostanete ven z města hlavní městskou branou a nebo po ulici zvané Bezodkladná ulice můžete pokračovat k vojenským kasárnám a nebo ke kostelu.

Trpasličí čtvrť Editovat

Čtvrť kde vládce správce dolu. Správcovo obydlí je také jediné obydlí v této čtvrti, jinak tato čtvrť obsahuje dvě kovárny a důl.

Obytná čtvrť Editovat

Předměstí Editovat

Náboženství Editovat

V Modrostřeší panuje díky národnostnímu složení svoboda vyznání. Spektrum národů je tak široké, že se místní naučili tolerovat odlišnosti ve víře. Zejména časté návštěvy Hordy a Seveřanů místní naučili vysoké toleranci co se týče náboženství.

Nicméně i přes tuto toleranci je v Modrostřeší zatím jen jedna oficiální církev a to vyznávající Světlo podle lidského výkladu. Místní kongregace církve je od Stormwindské velmi izolovaná a udržuje si vysoký stav autonomity nad Cirkví Světla svatého s řadou svých upravených pravidel. Mezi hlavní centra náboženského života patří kostel, avšak za vedení Madam Xandrie se častým srotištěm věřících stal i Medovar a jeho zahrady.


Politika Editovat

Modrostřeší je součástí Stormwindské monarchie. Avšak během události nazývané Válka pod psa se prostý lid vymohl, že mohou volit svého zástupce, tedy Starostu. Starosta je volen vždy na dva měsíce a je politickým zástupcem barona. Krom starosty je ve městě další mocenský prvek a to městská rada. Městská rada se skládá z představeného církve, arcimága a zástupce lidu (úředník, starosta) a kapitána modrostřešských ozbrojených složek. Tyto dva vládní orgány se pak starají o hladké fungování města.

Historická řada správních činitelů Editovat

Starostové: Samuel Leskert, Arenol Kožušník, Caernelie E.R.F., Gratney de Wett

Církev: Sir Gregor, Xandria, Lornith, Xandria, Darnak Balhaen Morningwhisper, Rudolph Arnott,Gratney de Wett

Armáda: Kapitán Andre Holy

Cech mágů: Aderinwan, Meredith de Aldersberg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki