FANDOM


Modrostřeší Editovat

467158 1.jpg

Modrostřeší pod správu Stormwindské koloniální správy, která zajišťuje včasné a bezchybné zdanění všech jeho obyvatel. I přes veškeré problémy, které Modrostřeší potkaly, jsou obyvatele na svoje malé město hrdí.

Modrostřeší je přímořská osada (Zlí jazykové tvrdí že se jedná o město se zvrhlým smyslem pro malý počet domků) na ostrově Mythie spadající pod Stormwindskou koloniální správu. Modrostřeší je převážně obývané lidmi a vysokými elfy, podobně jako hlavní město na pevnině. Modrostřeší spadá pod přímou správu Barona, který sídlí na baronově ostrově.

Poloha Editovat

Modrostřeší se nachází na východní části ostrova Mythie, na samotném pobřeží. Jak bylo řečeno výš, jedná se o přístavní město. Samotná Mythie leží jen kousek jižně od obávaného kontinentu Northrendu . Kolem Mythie je však ještě více ostrovů, mezi které patří Baronův ostrov a ostrov krále seveřanů . Avšak velikost Modrostřeí a jeho vyspělého doku z něj dělá zásadní výspu civilizace v okolí. Jo a kurva sever je na mapě nahoře, ano?

Složení obyvatelstvaEditovat

Obyvatelstvo Modrostřeší je velmi rozmanité, podobně jako u všech Stormwindských kolonií. Je to dáno tím, že Stormwindská populační politika káže, že pokud není místo ani obživa na kontinentu, dostanou přistěhovalci či nezaměstnaní možnost uplatnění v koloniích. Právě tato politika se podepsala na složení obyvatel jako nic jiného. Z většiny obývají Modrostřeší lidé , pak těsně za nimi jsou Vysocí elfové , trpaslíci a Noční elfové . Noční elfové se skutečně v Modrostřeší vyskytují. Ač je to pro některé nepředstavitelné tak Modrostřeší je Stormwindské, Stormwind je součástí Aliance, Noční elfové jsou součástí Aliance, Noční elfové můžou žít v Aliančním městě, Alianční město je Stormwindské město, Stormwindské město je Modrostřeší. A teď si zatleskejte jestli jste to pochopili a dejte si přesnídávku. V Modrostřeší je i významně zastoupena populace úchylných vrahů, kterých má město dlouhodobě nadbytek. Dlouho se mohlo Modrostřeší pyšnit exotickou sbírkou zahnívajících (avšak stále chodících) spoluobčanů. Dnes už však Stokaři nejsou součástí města.

HistorieEditovat

Modrostřeší vzniklo na ruinách Seveřanské osady. Je to předmět nešťastné historie obou národů a vzájemného nepochopení. Pokud se budete ptát, co se stalo kdysi dávno a proč Stormwind obsadil Seveřanskou osadu a vyhnal je na jih, tak se nic nedozvíte. Nikdo to neví. Nikdo neví co se stalo. Stormwindské záznamy uvádějí, že došlo ke konfliktu s místními domorodci po přistání. Ale na základě čeho byl ten konflikt? A proč vznikl? To se neví. Každopádně. Stormwind začal investovat velké peníze a lidské zdroje do rozvoje Modrostřeší. Od momentu jeho výstavby den co den připlouvaly lodě s materiálem, vojáky a kolonisty. Město se ocitalo pod častými vpády nájezdníků, ale obyvatelům se dařilo přežít. Město nejvíce postihla tzv. Válka pod psa a Morová epidemie . Z obou problémů se nakonec dostalo, i když s jizvami. Modrostřeší a jeho ekonomiku také vážně poškodila zrada starosty Krvavého dvora. Přišlo tím o významné městečko v hloubi ostrova. Z novodobé historie je toho hodně. Od dalšího přílivu kolonistů se situace ve městě hodně promíchala a událost stíhala událost. Starosta Leskert se během konfliktu s Pohromou odkopal a zjistilo se, že se jedná o kultistu. Taktéž byla během konfliktu unesena baronova dcera a město přišlo o rozsáhlou farmu poblíž věže Strážců. Nová farma se začala stavět a město se může nově pyšnit zaoceánskou lodí „Katedrála“. 

Rozložení městaEditovat

Město je rozděleno do několika čtvrtí. Jejich přehledný seznam je zde. 

Přístavní čtvrť Editovat

WoWScrnShot 053016 104828.jpg

Přístavní čtvrť i s lodí zvanou Katedrála. (Loď nechal původní starosta Arenol pojmenovat Katedrála, protože ve slabé chvilce církvi slíbil že jim postaví katedrálu, když ho budou volit. Poté si v naučném slovníku vyhledal, co slovo katedrála znamená a snažil se přijít na způsob jak spasit svojí duši i tělo.)

Přístavní čtvrť je nejdůležitější částí města, ať si úředníci říkají co chtějí. Právě zde kotví obchodní lodě, které zásobují město zbožím ze Stormwindu a naopak přijímají zboží z Mythie. Přístavní čtvrť je místo, kde se děje to hlavní. Kde vznikají zisky a důležité obchody. Přístavní čtvrť se skládá z bývalé chudinské čtvrti s drobným náměstím, které bylo nazvané Náměstí Kuřecích drobů. K přístavu patří malý ostrov, který bývá středem kulturního dění v přístavní čtvrti, neboť na něm leží Medovar .

Obchodní čtvrť Editovat

WoWScrnShot 053016 104919.jpg

Obchodní čtvrť z ptačí (Arenolovy) perspektivy. Zlí jazykové povídají, že poté co se vzdal postu starosty, začal hnízdit nad hospodou a znovu nosí na hlavě drůbež.

Obchodní čtvrť je hned nad přístavní čtvrtí. Jednou z nejdůležitějších staveb je budova Cechu obchodníků a městská hospoda. V obchodní čtvrti se nachází tržnice, kde mohou obyvatelé nakoupit potřebné - domácí zboží jako jsou například zbraně a zbroje od vyhlášených výrobců Pánvička a Palcát (PaP). Náměstí obchodní čtvrti nemá žádný oficiální název, protože si nikdo není jistý jestli tam náměstí skutečně je. Výbor pro určování náměstí se nejednou snažil prosadit vykácení ozdobných keřů z důvodu jasné identifikace náměstí, ale výbor krysařů zásadně nesouhlasil z důvodu obav klesnutí příjmů a ohrožení přirozených úkrytů jejich živnosti. Tento spor se stal jedním z velmi důležitých občanských a ostře sledovaných sporů.

Městská čtvrť Editovat

Hlavní čtvrť nebo taky úřednická čtvrť se skládá z Viligrádského náměstí, jemuž vévodí socha lva. Už podle názvu můžeme odhadovat co v této čtvrti nalezneme. Je zde radnice a starostův dům. Krom pár

WoWScrnShot 053016 104953.jpg

Hlavní čtrť s Viligrádským náměstím a romantickým pohledem na nově zrekonstruovanou farmu.

řemeslných dílen tu ale není nic dalšího co by upoutalo běžného občana. Z Viligrádského náměstí se buď dostanete ven z města hlavní městskou branou a nebo po Bezodkladné ulici můžete pokračovat ke kasárnám a kostelu.

NáboženstvíEditovat

V Modrostřeší panuje díky národnostnímu složení svoboda vyznání. Spektrum národů je tak široké, že se místní naučili tolerovat odlišnosti ve víře. Zejména časté návštěvy Hordy a Seveřanů naučily občany velké toleranci v oblasti náboženství. 

Nicméně i přes tuto toleranci je v Modrostřeší zatím jen jedna oficiální církev a to vyznávající Světlo podle lidského výkladu. Místní kongregace církve je od Stormwindské velmi izolovaná a udržuje si vysoký stav autonomity nad Církví Světla svatého s řadou svých upravených pravidel. Mezi hlavní centra náboženského života patří kostel, avšak za vedení Madame Xandrie se častým srotištěm věřících stal i Medovar a jeho zahrady.

PolitikaEditovat

Modrostřeší je součástí Stormwindské monarchie. Avšak během Války pod psa si prostý lid vymohl, že může volit svého zástupce, tedy starostu. Starosta je volen vždy na dva měsíce a je politickým zástupcem barona. Krom starosty je ve městě další mocenský prvek a to městská rada. Městská rada se skládá z představeného církve, arcimága, zástupce lidu (úředník, starosta) a kapitána modrostřešských ozbrojených složek. Tyto dva vládní orgány se pak starají o hladké fungování města. 

Historická řada správních činitelůEditovat

Starostové: Leskert, Arenol Kožušník,

Církev: Sir Gregor, Xandria, Lornith, Xandria 

Armáda: Kapitán Andre Holy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki