FANDOM


Námořnictvo samotné je klíčová část vojenské složky Kul Tirasu. Má jednu z největších flotil v Azerothu kde se mu dokážou silou vyrovnat leda tak Stormwind a Orgrimmar. Hlavní podsložka krom samotné námořní síly jsou Speciální výsadkové jednotky, zvané mariňáci. Následují těžkooděnci, pravidelná armáda a milice.

Kul Tiraské námořnictvo dominovalo až na výjimky po staletí po oceánu svojí velikostí i silou. Poslední porážka ze které se ovšem námořnictvo těžko vzpamatovává je zrada princezny a třetí válka kdy se srazilo s flotilou Pohromy při obraně Lordaeronu. Od té doby se snaží opět obnovit svojí flotilu která má nyní jen čtvrtinu síly kterou měla předtím.

Námořnictvu obvykle velí Lord-admirál jakožto panovník Kul Tirasu. Ovšem když je Lord-admirál na cestách tak velení nad námořnictvem přebírá admiralita případně princ Kul Tirasu.


Typy jednotekEditovat

Kul Tiraské námořnictvo

Kul Tiraské výsadkové jednotky

Kul Tiraský těžkooděnci

Kul Tiraská armáda

Kul Tiraské pomocné síly

Kul Tiraská milice

Hodnosti Editovat

Hodností má Kul Tiraská armáda dosti málo. Pracuje s jednoduchým, ale fungujícím a účinným systémem.

Velící pozice

Lord-admirál - Vrchní velitel celé armády Kul Tirasu

Admirál - Vrchní velitel flotily

Komodor - Zástupce admirála, spojka mezi admirálem a kapitány.

Vyšší důstojnictvo

Kapitán - Základní vrchní hodnost jednotky. Vojenského velitele ostrova či velitel lodi.

Poručík - Zástupce kapitána, spojka mezi kapitánem a seržantama.

Nižší důstojnictvo

První seržant - Používá seržant prvního oddílu, většinou jde o nejzkušenějšího seržanta v této části armády.

Seržant - Velitel oddílu.

Nižší seržant - Používají desátníci kteří jsou provizorně dosazeni na pozici seržantů, když jejich původní seržant padl.

Pěchota

Desátník - Zástupce velitele oddílu, stará se o pohodu vojáků pod sebou. Když umře seržant, stává se seržantem a volí si desátníka.

Vojín - Základní vojenská hodnost.

Magie a světlo v armádě Editovat

Mágové i léčitelé dostávají vlastní vojenské hodnosti. Většinou to bývají ovšem jen vojíni či desátníci. Pouze velice mocní klerikové či arcimágové to dotahují na poručíky či i kapitány.


Flotily Editovat

To že flotila je vedená na admiralitě jako jeden typ, neznamená to že nemá i jiné typy jednotek. Šestá flotila která je hlavně pro operace na moři má svoje oddíly jak výsadkové pěchoty tak normální i těžké pěchoty. Naopak osmá flotila má své lodě na moře.

Že Kul Tiras má tak málo flotil je dáno relativně nedávnou reorganizací Kul Tiraského námořnictva kdy se obnovilo číslování flotil od začátku.

První flotila - Osobní flotila Lorda-admirála. Elitní.

Druhá flotila - Námořní flotila. Zničena

Třetí flotila - Výsadková flotila. Elitní. Zničena.

Čtvrtá flotila - Pěchotní flotila. Zničena.

Pátá flotila - Pěchotní flotila. Zničena.

Šestá flotila - Námořní flotila.

Sedmá flotila - Výsadková flotila. Elitní.

Osmá flotila - Těžkooděnecká flotila.

Devátá flotila - Námořní flotila. Elitní.

Desátá flotila - Námořní flotila.

Jedenáctá flotila - Výsadková flotila.

Dvanáctá flotila - Výsadková flotila. Zničena.

Třináctá flotila - Těžkooděnecká flotila. Elitní.

Čtrnáctá flotila - Námořní flotila. Zničena.

Patnáctá flotila - Těžkooděnecká flotila. Elitní. Zničena.

Šestnáctá flotila - Pěchotní flotila.

Sedmnáctá flotila - Námořní flotila.

Osmnáctá flotila - Výsadková flotila.

Admiralita Editovat

Obrovská budova admirality námořnictva se tyčí v hnedka vedle námořnické akademie.

Admiralita slouží jako administrativní budova pro námořnictvo, ale také jako místo odkaď pochází drtivá většina rozkazů či informací. Svoje zástupce zde mají i zástupci Velké námořní obchodní společnosti či rozvědky. Slouží také jako obrovská kasárna a díky soustavě kanálů i jako menší přístaviště.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki