FANDOM


Škola očarovávání je rozsáhlým oborem, který v sobě zahrnuje dva velké podobory, z nichž oba se dají pak ještě na další dva dělit. Tato škola v sobě tak zahrnuje v podstatě 4 druhy praktik, konkrétně očarovávání objektů, očarovávání bytostí, rozptylování kouzel (na bytostech i předmětech) a lámání kouzel (během procesu jejich vyvolávání). Aplikace magických efektů na bytosti a lámání kouzel jsou pokročilejší techniky, které jsou zde zmíněny jen pro pořádek a tato kniha se jimi nebude zabývat.

Naopak se budeme věnovat základním zaklínadlům aplikovatelným na předměty a jejich rozptylování.

Zaklínadla Editovat

Ta nejjednodušší využívají pouze energii, která do nich byla vložena při vytvoření, složitější pak využívají zásobárny jako jsou manové krystaly, nebo jsou posilovány či dodatečně formovány skrze runy. Těmito složitějšími systémy se nebudeme v tomto úvodu zabývat a tak se budeme držet pouze zaklínadel základních a jednoduchých.

Soubor:Očarování.jpg

Pro začátek je ideální si vzít zámek, na příklad na truhle. Máte dvě možnosti. Buďto zamezíte čemukoliv ve vstupu do zámku (a tedy nepůjde odemknout) nebo zabráníte mechanismu, aby se pohyboval, ať už s ním kdokoliv dělá cokoliv.

Během vytváření zaklínadla je vždy třeba jednoznačně vymezit oblast, na kterou má působit.

Soustřeďte do celé této oblasti arkánu a to co nejvíce rovnoměrně, jinak bude mít vaše zaklínadlo slabá místa. Pak vyslovte příslušnou formuli, s co nejpřesnější myšlenkou na to, jakou funkci má zaklínadlo plnit. Buďte kreativní a snažte se být co nejefektivnější. Na to, abyste zablokovali pohyb zámku, vám stačí zablokovat i jen jedinou součástku mechanismu. Na to, abyste "ucpali" otvor jej nemusíte ucpávat ani úplně celý.

Vyzkoušejte si obě metody, jak magicky uzavřít zámek, a to několikrát. Můžete také experimentovat s dalšími obdobnými drobnými zaklínadly.

Rozptylování magie Editovat

Klíčové je při tomto postupu nejdříve co nejpřesněji vymezit pole působnosti zaklínadla. Pokud není zaklínadlo ničím maskováno, jde o věc citu, trochy soustředění a nejde o nic složitého. V případě, že je zaklínadlo maskováno, je třeba nejdříve prolomit maskování a to tak, aby nedošlo k sepnutí případných ochranných pastí, které mohou být přítomny. To vše zde zmiňuji opět jen pro pořádek a nyní se budeme zabývat jen samotným rozptýlením nestíněného a nechráněného zaklínadla.

Jakmile máte detekováno, kde zaklínadlo všude působí, snažte se co nejpřesněji zjistit, co dělá. Maximum informací je klíčem k bezproblémovému rozptýlení zaklínadla. Když máte všechny dostupné informace získané, můžete začít posílat vlastní energii do zaklínadla a snažit se rozeznat jeho strukturu. Tu pak narušte - hrubou silou za užití vhodné rozptylovací formule rozplétejte vlákna kouzla, až se stane kouzlo natolik nestabilním, že se zhroutí. Je vhodné dodat, že mocnější zaklínadla mohou při příliš prudkém a neopatrném rozptýlení i explodovat při náhlém uvolnění příliš velkého množství náhle nekontrolované arkány do okolí.

Procvičte si rozptylování zaklínadel na svých vlastních výtvorech. Jakmile si budete v této oblasti relativně jistí, doporučuji také sehnat si partnera, a snažit se rozptýlit jeho zaklínadla. Zjistíte, že jelikož jeho postupy a styl neznáte tolik jako svůj vlastní, bude pro vás rozptýlení jeho kouzel o něco těžší. Soubor:Očarování 2.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki