FANDOM


Jedna z knih neznámých autorů, která je podepsána jen iniciály A.M.

Svazek první - Zaklínadla Editovat

Zaklínadla jsou kouzla aplikovatelná trvale na předmět, či osobu, v podobě svazku nebo shluku arkánových vláken a uzlů, které jsou na sebe pevně navázany a vzájemně se ovlivňují. Každé zaklínadlo musí být něčím spuštěno, aby vykonalo činnost.

Nelze sepsat, ani vyjmenovat, všchna zaklínadla, která existují a která kdy byla stvořena. Každý arkanista je schopen vytvořit své vlastní zaklínadlo, které bude plnit libovolnou činnost a bude spouštěno libovolnou akcí. Ať už jde o zaklínadla poplašné, nástražné, ochranné, ba dokonce podpůrné a útočné.

Zaklínadlo potřebuje energii při samotném stvoření a následně také určité množství spotřebovává při své existenci a při čekání na spouštěcí akci. Velmi vítanými pomocníky jsou tedy manové krystaly, na které lze samotné zaklínadlo napojit. Zaklínadla tak mohou vydržet i celé roky. Jiné však vydrží jen několik dní. A jiná zase potřebují pravidelnou údržbu a obnovování. S postupem času zaklínadlo slábne, vytrácí se a postupně se samovolně rozptyluje.

Nutné je také pamatovat, že zaklínadlo spotřebuje určitou míru energie při svém spuštění a vykonání fuknce. Ta je jistě mnohem vyšší, než energie, která zaklínadlo pouze udržuje aktivní. Není-li tedy na příklad v manovém krystalu dostatečné množství energie na spuštění fuknce zaklínadla, nic se nestane.

Samotná tvorba zaklínadla vyžaduje arkanistu s klidnou myslí a vyrtvalostí. Některé zaklínadla mohou být tvořena opravdu dlouho. Veškeré vlastnosti zaklínadla se odvíjejí od mysli arkanisty a od toho, jaké si přeje zaklínadlo utvořit.

Zaklínadlo je z pravidla tvořeno jádrem v podobě uzlů arkánových vláken. Z tohoto velkého jádra pak následně vedou volně samostatná vlákna arkány, které mohou fungovat ku příkladu jako senzory. V jádře je pak uložena samotná fuknce a spouštěcí akce zaklínadla. Opravdu složitá zaklínadla mohou mít více jader a mohou obsahovat tzv. pojistku, která funguje jako past na každého, kdo by se pokusil zaklínadlo rozptýlit. Pojistka je často skryta a její narušení způsobí spuštění zaklínadla. Při rozptylování takového zaklínadla je třeba najít prvně pojistku.

Svazek druhý - Rozptylování magie Editovat

Tato oblast arkanistiky je poměrně hojně užívaná. Drtivá většina mágů se učí alespoň základům tohoto odvětví arkanistky, které je užíváno pro ničení neúspěšných magických pokusů a kouzel nebo třeba válečnými mágy přímo v boji s nepřítelem, kdy je přerušovaná tvorba, upravovaná struktura a dokonce obrácen smysl kouzla, či jen změněna trajektorie letu kouzlo.

Rozptylování magie je děleno na tři části: Rozptylování dokončených kouzel, rozptylování utvářených kouzel a odklánění a upravování kouzel. Na koncích kapitol jsou uvedena varování a rady, číst do konce!

Rozptylování dokončených kouzel

Jedná se o kouzla již dokončená, tedy o kouzla, která již nemají žádné spojení a vazbu na svého tvůrce. Jedná se nejčastěji o zaklínadla nebo runy.

Postup je snad ve všech případech stejný. Je nutné přímo napadnout samotnou strukturu a složení kouzla. Taková kouzla jsou tvořena vlákny arkány, kterou se vzájemně proplétají, tvoří uzly a jádro kouzla (zaklínadla, runy,...) Je nutné prolomit sílu, díky které drží struktura kouzla pohromadě. Jakmile dosáhneme kritického bodu, kouzlo se začne rozpadat, ztrácet na síle a uvolňovat energii. Také je možno doslova rozervat několik vláken arkány, či je úplně vyrvat ze struktury kouzla. Koloběh energie bude narušen a kouzlo bude slábnout

Nyní však pozor! Při rozpadu kouzla dochází k únikům energie v podobě arkány, kterou je zcela nezbytné udržet pod kontrolou a uvolňovat jí do okolí postupně. Množství uvolňované energie se často exponenciálně zvyšuje s rozpadem kouzla. Není-li mág dostatečně schopný a zručný tak, aby měl tento proces pod kontrolou, dochází k silnému devastujícímu výbuchu.

Při rozptylování dokončených kouzel je vhodné mít u sebe dalšího mága, který je mocnější a v případě nutnosti by zasáhnul a dopomohl úspěšně dokončit rozptýlení kouzla (v akademickém prostředí). V praxi je nejjistější využít ochranného arkánového štítu. Ještě před rozptylováním dokončených kouzel je vhodné zhodnotit jeho sílu a místo, kde se nachází. Výbuch nemusí být přímo smrtelný, ale pád staré budovy poškozené výbuchem již ano.

Rozptylování utvářených kouzel

Kouzla utvářená nemají plně kompletní strukturu a jsou napojená na svého strůjce, který kouzlo udržuje a dotváří. V této situaci existují rovnou dva způsoby, jak kouzlo rozptýlit.

Prvním způsobem jest opět přímé napadení struktury kouzla. Tento postup je zcela shodný s postupem, který je popsán u kouzel již dokončených. Jedinou odlišností je zde to, že kouzlo samotné a jeho strukturu, má pod kontrolou strůjce. Je proto nutné začít manipulovat s arkánou větší silou než oponent a doslova jeho moc potlačit a nahradit svojí. Následně se rozptylovatel může soustředit na kouzlo samotné a provést postup jako u kouzel dokončených. Zde je práce snazší, neboť struktura není zcela dokončena.

Druhým způsobem jest přerušení spojení mezi strůjcem a utvářeným kouzlem. Spojení je zde v podobě proudu arkánové energie, tedy magických vláken. Je nutné tyto vlákna zcela přetnout, či odpoutat jeden z konců. Koncem jest myšlen samotná spoj mezi strukturou kouzla a proudem arkány, nebo spoj mezi strůjcem a proudem arkány. Jakmile k tomuto dojde, kouzlo ztrací sílu držet po hromadě, jeho struktura se okamžitě rozpadne a energie kouzla se uvolní do okolí, většinou bez exploze.

Je nutné předem vědět, že strůjce nedisponuje větší silou než vy, jinak kouzlo nedokážete rozptýlit. A když dokážete, většinou bude následovat otevřený silový souboj obou mágů. Víte-li proti komu je kouzlo tvořeno a nejste-li si jisti svým budoucím úspěchem, využijte raději štítové magie.

Odklánění a upravování kouzel

Jedná se o vrchol rozptylování magie. Odklánění, upravování, či dokonce úplné otočení kouzla. Tato disciplína prověří moc mága, na kterou jsou kladeny velké nároky.

Ve chvíli, kdy rozptylovatel nemá dostatečné množství času a sil na úplné rozptýlení kouzla, může se pokusit kouzlo alespoň srazit stranou. Pro možnost měnit trajektorii kouzla je nutné částečně narušit strukturu kouzla a částečně (nebo někdy dokonce úplně) převzít kontrolu nad elementem, který kouzlo tvoří. Někdo si klade otázku, proč není možno nyní kouzlo zcela otočit. To proto, neboť zde je stále propojení mezi kouzlem a strůjcem. Probíhá tedy zápas, kdy vy se snažíte kouzlo srazit stranou a oponent se kouzlo snaží poslat na cíl.

Proto je téměř nemožné otočit kouzlo zcela proti strůjci, ovšem je možné kouzlo naklonit na tolik, aby byl zraněn jiný protivník, který třeba stojí po boku strůjce.

Taktéž zde existuje možnost kouzlo mírně upravit, než doletí k cíli. Vhodnou úpravou struktury a jejího částečného nahrazení strukturou svou je možno změnit vlastnosti a podstatu kouzla. Ledové střepy mohou neškodně roztát a ohnivá koule se může rozložit na jednotlivé plameny a sežehnout své aktuální okolí. V těchto případech je však rozptylovatel značně omezen časem.

I zde je však nutné pamatovat na to, že se jedná o procesy velmi riskantní a nebezpečné. Nepodaří-li se vám kouzlo odvrátit, cíl je zasažen plnou silou. Když kouzlo odvrátíte, je možné, že cílem bude jiná nevinná osoba, kterou tak zraníte, nebo i hůře, usmrtíte. Znáte-li původní záměr sesilatele a znáte-li jeho cíl, doporučuje se opět využít štítové magie a neriskovat zdraví své a ostatních.

Také v těchto případech je nutné, aby rozptylovatel odhadnul možnosti své a možnosti sesilatele. Rozptylovatel totiž musí disponovat mnohem větší mocí a zkušenostmi, než sesilatel.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki