FANDOM


Jedna z knih neznámých autorů, která je podepsána jen iniciály A.M.

Pojednání o iluzích Editovat

luzinistika je pokročilejší obor arkanistiky řazený do oblasti arkány a částečně telepatie.

Iluzionista, jakožto osoba s magickým nadáním, musí znát dokonale základy arkanistiky. Další předpokladem jest skvělá obrazová představivost a paměť, neboť právě na toto se iluzionista spoléha při své práci.

Iluze samotné pak mohou být tvořeny pomoci arkány. Bude se pak jednat o jakýsi odraz, či zrcadlení skutečnosti. Druhou možností jest ovlivnit mysl osoby a přimět ji něco vidět. Právě proto jest iluzionistika částečně spjata s telepatií. Nyní k samotným průběhům těchto procesů v praxi.

Iluze tvořená odrazem skutečnosti

Tato technika je užívaná v drtivé většině případů. Není tolik náročná jako část spojená s telepatií a iluze, která je tvořena vypadá přesně dle představy iluzionisty. Dále zde nejsou zvyšovány požadavky na energii, či zkušenosti iluzionisty zároveň s počtem osob, které iluzi sledují. Jinými slovy se pro iluzionistu nic nemění tím, jestli iluzi sleduje jedna osoba, nebo deset.

A nyní již přímo k tvorbě. V prvé řadě je nutné, aby si iluzionista pamatoval vzhled originálního předmětu, či osoby, kterou chce díky iluzi utvořit. Čím detailnější a přesnější tato představa bude, tím dokonalejší bude také iluze.

Následně iluzionista vytvoří tzv. oblak arkány v místě, kde chce utvořit iluzi. Oblakem arkány se rozumí opar tvořený nespočtem drobných částic čiré arkány. Tyto jednotlivé částice má iluzionista neustále pod kontrolou a dokáže s nimi dle libosti manipulovat jako s celkem. Díky tomuto pak dokáže mág například iluzi člověka přimět k pohybu.

Jakmile je oblak arkány utvořen, iluzionista se začne soustředit na svou představu předmětu, či osoby, kterou chce vytvořit. Tento tok myšlenek postupně vysílá k oblaku arkány. Následně je představa iluzionisty rozdělena mezi jednotlivé částice v oblaku arkány, které tuto představu odráží k pozorovatelům, jako skutečnost. Je to jako dívat se do zrcadla jen s tím rozdílem, že nějaká osoba by určovala, co v zrcadle uvidíme.

Iluze spjaty s telepatií

Nepříliš často používaná technika. Iluze z pravidla nejsou zcela přesné dle představy iluzionisty a nároky na iluzionistu se z hlediska energie a zkušeností exponenciálně zvyšují s počtem osob, které iluzi pozorují. Proto je tato technika téměř vždy užívaná v případech, když chceme, aby iluzi viděla pouze jedna osoba.

Užití v praxi je téměř stejné jako u iluzí, které odráží oblak arkány, jen s tím rozdílem, že oblak arkány zde nahrazuje mysl a představivost osoby, které chceme iluzi vyjevit. Iluzionista vyšle tok myšlenek se svou představou do mysli osoby, která může, ale také nemusí tuto představu uvidět kdesi ve skutečném světě před sebou.

Někdy však iluzionistovi postačí vyslat různé pocity. Například vyšle pocity strachu a cílová osoba uvidí pavouky. Nebo vyšle naopak pocity štěstí nebo radosti do mysli trpaslíka, který spatří bezedný korbel piva.

V těchto případech je však na pováženou, mluvíme-li stále o iluzionistech, či telepatech, jejichž umění hraničí se uměním zapovězeným. Není ojedinělé, že temní mágové ve svých obětech vyvolávají pocity strachu a hrůzy, čímž je vyvádějí z klidu a přivádí až k šílenství.

Ovšem kdo rozhoduje o tom, co dobré je a co ne? Je správné, když velmistr iluzionistiky ovládne celé město jen díky iluzi nezměrné armády?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki