FANDOM


Po zvládnutí větrného úderu či poskakujícího vánku se můžeme ponořit do složitějších kouzel.

Těmi jsou výry kdy Vzduch vysíláme v horizontálním směru a ve stejném s ním zároveň rotujeme takže rotace se nám snaží vzduch odklonit. Provedení takovéhoto kouzla je úspěšné až když výr letí přímo rovně zatímco rotuje libovolně velkou rychlostí.

Složitější magií vzduchu je magie zvučná.

To jest taková která se vyhradně soustředí na vibrace větru a ovládání vybrujících celků.

Tréning takového kouzla spočívá v tom že se mág snaží za pomocí gest, vůle a formule udržovat vibraci vzduchu na takové hladině že může slyšet tóny. Po dosažení tónů je vhodné s nima pohybovat dále od těla a měnit jejich výšku do melodií. Nejschopnější mágové dokážou díky takovéto magii i mluvit na dálku nebo naopak naslouchat vzdálená místa.

Dalším stupněm se stává rezonančí magie.

Ta se soustředí na nalezení takové vibrace a takového tlaku vzduchu aby narušila strukturu jiných kouzel nebo věcí, případně může fungovat i opačně posilujícím způsobem. Při ovládnutí této formy magie dokáže mág bez ubrání na síle kouzla proniknout některými štítny nebo kompletně rozsypat některé objekty.

Poznat správnou frekvenci a sílu kouzla můžeme tím že cílový objekt buť nejeví známky jakékoliv reakce tedy jím absolutně kouzlo proniká a nebo naopak se reakce zvyšuje až nastane rozpad cíle.

Pro Modrostřešský Cech mágů sepsal Vyšší mág Aelthun Kel'Thiel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki