FANDOM


Pro tvoření náročnějších kouzel se zaměříme na tvorbu hlínové koule nebo pevné cihly.

Pro takováto kouzla provádíme stláčení arkány již od jejího formování do cíleného tvaru, ovšem nezapomeňte na rovnoměrnost rozložení arkanické energie. Pokud rozložení nebude správné bude mít finální produkt kazy a je možné že se při pohybu nebo otřesu rozsype.

Pokud by byla rovnovážnost až příliž narušena mohl by se produkt rozsypat již při vytvoření. Po správném rozprostření a stlačením arkanické energie proneseme formuli a vytvoříme námi zamýšlený produkt. Nezapomínejme že tyto produkty jsou velmi náchylné na vlhkost a proto nedoporočuji jejich tréning u řek či rybníků.

Po vytvoření nezorpadajícího se produktu se zaměříme na jeho úpravu a to např tvarovou a to zjeměním hustoty, přetransformováním a následným znovuspevněním.

Opět apeluji na cvičeného aby dával poroz na rovnoměrnost energie. Další možnosti vylepšení jsou stlačením celého produktu a tím navýšení hustoty nebo upravením celého produktu do ostrých tvarů a to včetně výplně produktu aby při jeho roztříštěný vzniklo více malých a velmi ostrých projektilů působící na cíl u cihly nebo na nebezpečný rozpad u hlíny vyloučením nebezpečných plynů nebo oblaků částic.

Pokročilejší formou geomancie je formace kamenů, krystalů a kovů.

Postup je velmi obdobný jako u předchozík ovšem nyní je u stračené energie potřeba upravovat hustotu přímo nikoliv jají manipulací a to buď do pevna na kovy nebo do tvrda na kameny a krystaly.

Pokud se nám podaří vytvořit dostatečné podmínky pro vznik jedné s těchto možností využijeme magické formule pro jejich vznik. Další úpravy pro zlepšení vlastností jsou tvořeny přidáním některých z předchozích kouzel na povrch nebo pod povrch aktuálních produktů ovšem pro úpravy bez použití předchozích kouzel můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků a to tím že budeme hustotou, druhem energie a dalšímy faktory produktu menit jeho vlastnosti.

Pro Modrotřeský Cech mágů sepsal Vyšší mág Aelthun Kel'thiel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki