FANDOM


Vítám vás u rozšířených základů vodní magie.

Jako tvůrce této knihy předpokládám že už je čtenář magií vody seznámen a čtením této knihy se snaží své vědomosti rozšířit. Pro začátek bych rád upozornil, že pokud chcete v elementární magii něčeho dosáhnout, musíte se naučit zkoumat podstatu vámi užívaného elementu. V této knize mnohokrát zmíním, že kouzlo je výhodné tvořit nějak, protože to sama podstata vody či ledu podporuje.

Další zásadou, kterou by se měl elementarista studující pouze jednu elementární cestu zabývat, je sžití se s elementem, tedy trávit čas v jeho přítomnosti, sledovat jej a napodobovat.

Pro začátek magie vodní nebo také magie vazné bych doporučil trénovat, kromě přímé tvorby vody z energie, i zachytávání a shromažďování již vod existujících. Pokud je v okolí dostatek vlhkosti, může u mága snížit nároky na energii na úkor soustředění.

Mág trénující tento způsob musí brát na vědomí nečistoty v blízké vlhkosti a tedy snažit se manipulovat pouze s čistou kapalinou. Pro zvýšení možností, bezpečnosti a náročnosti doporučuji navštívit blízké vodní plochy i když stačí sklenice vody.

Důležité je také zlepšit práci s vodou ve formě pohybu a tlaku, proto také doporučuji začátečníkům soustředit se nejen na vytvoření rozporu-divných tvarů ale i jejich rozložení, tedy tvar v tvaru bez dotyku, nebo formace do pohyblivých celků jako jsou víry, říčky, vodopády a vlny.

Ledová spíše než vodní magie není jednoduše udržovatelná. Zatímco voda pracuje s proudy, led bývá většinou ve formě předmětu. Udržování takovýchto kouzel pak nevyžaduje až tolik energie na udržení pohybu, ovšem chceme výhradně udržovat formu. Pro tento cíl je dobré aplikovat chlad na vnější plochy objektu nebo dokonce upravit okolní podnebí a vzdušné proudy na chladnější.

Kromě udržování formy je třeba udržovat i směr projektilu. Toto zmiňuji protože více než jiné elementy jsou oheň a led velmi náchylné na změny směru vzdušnými proudy. Chladné věci klesají se zvyšující se hustotou a horké stoupají.

Toto může způsobit že teplé proudy budou na ledové projektily působit mnohem výrazněji než třeba na projektil z kamene. Pro efektivnější dráhu letu se mág snaží udržovat amplitudu letu (letovou dráhu) co nejníže u země a po cestě jí zvedat a tím narušovat klesání a výkyv ve směrech. Toto může i pomoci pro stacionární nebo velmi blízké cíle tak že využijeme vlastnosti klesání a projektil vytvoříme v co nejvyšší výšce aby se jeho rychlost zvětšila (pokud máme čas je ledový padající projektil vždy silnější než projektil pohybující se ve vodorovné poloze).

Hydromancer by neměl zapomínat na možnosti využít svých ledových střel jako nositele. Ledová střela s dutinou se dá vyplnit vodou pro snížení nepřítelovi obrany na další ledová kouzla, ledovými krystalky a plynem pro tříštivé zranění nebo plynem samostatným ať již podchlazeným pro mrazící efekt nebo jen stlačeným pro efekt explosivní.


Práce s vodními a ledovými štíty

Již ze základní znalosti štítů které určitě čtenář má je zdřejmé že se na stíty dají využít i elementy. Takovéto štíty pak mívají jiné efekty na jiná kouzla než jen štít manový. Vodní stít se chová velmi obdobně jako manový, tedy má až na detaily které vyjmenuji stejnou effektivitu. Výhoda vodního štítu spočívá v odolnosti na ohnivé útoky, zlepšenou pohyblivost štítu a konečně hmotnější formu, která mírně zvyšuje odolnost na projektilové útoky. Letový štít je ovšem rozdílný od vodního a to hlavně v tom že má pevnou formu. Je lepší pro odolávání projektilovým útokům a odštěpky je možné používat rovnou na útoky.

Ledový štít se dá i použít pro přímé chlazení útočícího objektu nebo naopak pro rychlejší opravy při útoku plamenem (mrazí vodu která vznikne rozpuštěním místa u tohoto štítu).

Ledový štít se dá i výborně vrstvit a mezi vrstvy vkládat další možné elementy nebo kozla. Nejpřístupnější možnost pro hydromancera je vyplnit mezeru mezi vrstvami kapalným plynem jenž nemůže tlakem mezi vrstvami zamrznout a po rozbití první vrsty se plyn uvolní do okolí a začna mrazit vše čeho se dotkne. Další možností je vyplnit mezeru vodou a tím získat výhody obou štítů a uvolnění vody při narušení první vrstvy způsobí slabost cíle na ledovou magii.

Vodní a ledové proudy

Voda je od přírody tvořená v proudech a dá se tak i velmi dobře užívat. Při velkém tlaku a malém rozsahu v proudovém stavu dokáže i řezat některé materiály nebo nebezpečně pronikat spárami (tlak zůstává i po uvolnění ze spáry) a tím je nebezpečnější pro těžké zbroje, které buď zachovají tlak a zraní svého nositele nebo se vodou vyplní a ztěžknou, případně nositele ochromí nebo zadusí (samozřejmě zvýší slabost na ledová kouzla).

Existují zvěsti o ledových paprscích avšak něco jako led ve formě paprsku není velmi dostupná možnost (jsou zde cesty ale jen pro ty nejzasvěcenější v hydromancii). Typický ledový paprsek bývá manifestací podchlazeného plynu udržovaného magii ve správném tlaku nebo vodním proudem s ledovými částečkami (které mohou být vyplněny opět chlazeným plynem).

Mražení hmotné formy

Nezkušený hydromancer se často soustředí na magii tak moc že opomíjí hmotné aspekty reality a při pokusu mrazit cíl se snaží mrazit okolní nebo dokonce cílovu magickou energii.

Toto není ve většině případu ani jednoduché ani zrovna nutné..

Důležitým faktorem pro nyní vysvětlované rozšíření kouzel je otázka zda je cíl charakteru magického (pak je mražení energie vhodné), živého (živé organismy se sami zahřívají a nerady vyměňují svou tepelnou energii, proto užijeme led s nejmenší dostupnou hustotou a nejvyšší pronikavostí) a neživé (velmi rády vyměňují svou tepelnou energii a proto stačí aby kouzlo bylo uděláno na co nejvyšší povrchovou oblast, tedy zkapalnění je nejlepší krok).

Pro některé cíle je vhodné aby se kouzlo v průběhu měnilo tak že u člověka bude děláno na živou tkáň ale při dosahu ke kosti se už spíše roztahuje než proniká.

Negativní hydromancie - Magie sucha

Hydromancer může i volit svou cestu jiným přístupem k hydromancii a to tak že energii využívanou pro kouzlo utvoří v opačném smyslu nebo ve formě odsávající energii.

Tímto způsobem pak budou kouzla vypadat spíše jako plynná a budou místo vysílání vody vodu přijímat. Tímto způsobem můžeme dosáhnout odstranění jakéhokoliv letícího projektilu štítem sucha nebo stěnou sucha ba dokonce vysoušet okolí pro posílení jiného hydromancera, kterému vlhkost předáme nebo vysoušení cíle a tím jeho vyvedením z rovnováhy, narušováním a dokonce zabitím.

Na tuto cestu magie se dá využít mnohé z vylepšení magie vody ale je velmi nevhodná pro rychlé střídání se svým kladným potenciálem, což může způsobit neschopnost hydromancii užívat. Při nedostatečné koncentraci mága může dojít k poškození jeho magických proudů protože tato magie je náchylná ke korupci felem a je mnohdy využívaná démony

Sepsal: Vyšší mág Aelthun Kel'thiel

Pro Modrostřešský magický cech

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki