FANDOM


V úvodu ke štítové magii jsme si nastínili, že existují magické zbroje, které jsou něčím specifické a nemají za úkol jen zpomalovat dopadající útoky.

Tyto zbroje se vytváří identicky jako zbroje základní a v rejstříku na ně najdete vhodné formule. Často užívaná je ledová zbroj, která může útočníkům způsobit až omrzliny, nebo ohnivá zbroj, která je může naopak popálit.

Obě jsou také účinnější proti elementu, který je jejich dominantní složkou, než proti ostatním efektům, jakmile dojde na útoky magické. Za zmíňku slouží také mentální zbroj, kterou stačí vytvářet jen kolem hlavy, a která brání magickým útokům na mysl. Tyto zbroje obecně nazýváme zbrojemi specializovanými.

Když jste si už prošli základem magických štítů, je vhodné techniky jich se týkající rozšiřovat. V Úvodu již byly zmíněny k tomu potřebné techniky - základem je umět štít vytvořit nejen před sebou, ale i kolem sebe, nebo před větší skupinkou lidí.

Jakmile budete tohoto schopni, je na místě experimentovat s tvary štítu, aby se štít stal přirozeně rozrážejícím. Zaoblené tvary a dopadová plocha natočená v co největším úhlu k trajektorii útoku usnadňují blokaci kouzla. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že nakloněný štít nepokrývá tak velkou plochu ve vertikální rovině, může být třeba jej vytvořit větší a tím se státá náročnějším.

Proto je někdy naklánění štítu až zbytečné a neefektivní.

Kromě tvaru je u štítu podstatné také rozložení arkány v něm.

Začátečník se snaží držet arkánu všude ve stejném množství, protože jen tak obvkle dokáže udržet štít stabilní. Pokročilý by už ale měl zvládat i soustřeďovat více arkány tam, kde je to zrovna nejvíce třeba, a to aniž by ohrozil stabilitu štítu. Je třeba pak jen pamatovat na skutečnost, že slabá místa štítu může útočník vypozorovat nebo vycítit a soustředit se pak na ně.

Proto se musíte dále také procvičovat nejen v soustřeďování více arkány na jednom místě ve štítu, ale také v rychlém přesouvání místa, které posilujete.

Dostáváme se k nejtěžšímu kouzlu z pokročilé štítové magie, a tím je štít elementální.

Základem elementálních štítů je myšlenka, že jsou postaveny na odrážení pouze jednoho elementu, zatímco manové štíty odríží všech 5 elementů.

Tím jsou manové štíty proti konkrétním útokům až 5x méně efektivní, než jsou štíty elementární. Lze tedy vytvořit elementální štít s mnohem menším úsilím a mnohem méně silný, a stále bude velice silný proti tomu, proti čemu je vytvořen. Díky tomu jsou elementální štíty rychlé a účinné, zkušení mágové je vytváří během sotva pár vteřin.

Problémem elementárních štítů je však skutečost, že nechrání proti elementům ostatním.

Ohnivý štít pohlcuje dokonale oheň, avšak led jím projde, jako by tam prakticky ani nebyl.

Elementární štíty se vytváří obvykle na rychlo, jako reakce na už vytvářené kouzlo útočníka, a jsou stavěné na to, aby zastavily mnohdy jen jedno kouzlo. Jejich účinnost proti více útočníkům je tak omezená, a pokud použijí více elementů, takřka nulová. Proto se často používají raději štíty manové, jakkoliv jsou náročné, déle se vytváření a mají nižší účinnost, nemají tak podstatné slabiny.

Na druhou stranu, elementální štíty jsou schopny kouzla i odrážet, ne jen pohlcovat.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki