FANDOM


Škola očarovávání se v pokročilých technikách zaměřuje nejdříve na efekty aplikované na osoby.

Zaklínadla se dají na bytosti aplikovat úplně stejně, jako na předměty. Obvykle se používá na příklad mírné zesílení magických efektů (na příklad na zvýšení účinnosti léčebného kouzla od někoho, kdo léčit magií umí), nebo naopak zeslabení magických efektů (pozor, účinkuje i na léčebná kouzla).

Zmínit si zasluhují i posilující magické zbroje ze školy štítové magie, které jsou zároveň i zaklínadlem - mohou způsobovat popáleniny nebo omrzliny při doteku, nebo podporovat účinnost kouzel nositele. To vše jsou s trochou cviku zvladatelné techniky.

Přesuneme se dál k velice významné části školy očarovávání a tou jsou magické krystaly využívané jako zdroje.

K tomuto účelu lze využít jakýkoliv drahokam, nicméně krystal musí být celý. Od jeho velikosti se odvíjí kapacita energie, kterou dokáže pojmout. Zaklínadla mají žel tu vlastnost, že po určité době zmizí, když spotřebují všechnu energii, která do nich byla vložena.

Většina zaklínadel tak zaniká během pár dní, nejvýše týdnů. Pokud je však napojíme na krystal naplněný manou, mohou vydržet i roky. Krystaly je vhodné umisťovat na skrytá místa. Taktéž je dobré je kombinovat s poznatky ze školy iluzí a důsledně maskovat i před mágy, pokud jde o bezpečnostní zaklínadla.

K využívání manových krystalů lze přidat ještě další techniku, a to zapojení run, které manový krystal doplňují tím, že absorbují arkánu z okolí do něj. Zaklínadla krmená tímto systémem mohou vydržet až staletí.

Shrňmě si to teda, základní zaklínadlo může být doplněno manovým krystalem jako zdrojem, runami, které zdroj doplňují, a vše může být maskováno iluzí (která může využívat stejný zdroj energie jako zaklínadlo, nebo i jiný, vlastní).

Taktéž může být doplněno dalším zaklínadlem, které jej chrání před pokusy o rozptýlení nebo narušení. Výsledné bezpečnostní systémy jsou tak celým řetězením kouzel a míra jejich bezpečnosti závisí na kreativitě a šířce vzdělání jejich tvůrce.

Ke konci této publikace se dostáváme k takzvanému lámání kouzel.

Jednoduché lámání kouzel zahrnuje pouze jejich narušování do takové podoby, že selžou. Lámání kouzel je vhodné cvičit v párech, kdy jeden student sesílá nějaké kouzlo a student druhý se snaží toto kouzlo zničit.

Účelem není rozptýlit už dseslané kouzlo, ale narušit samotný proces jeho vytváření, tedy zabránit jeho dokončení. Abyste mohli kouzlo narušit, musíte se navázat přímo na svůj cíl a sledovat, jak splétá vlákna arkány dos vého kouzla. zaměřte se na vlákna, které považujete za podstatná a bez kterých kouzlo nepochybně selže. Ty pak uchopte vlatsní mocí a za užití lamací formule zkuste ovládnout.

Během lámání kouzla začnete se sesílatelem soupeřit o kontrolu nad magickými vlákny. Pokud je sesílatel mocnější a zkušenější než vy, je možné, že se vám kouzlo nepodaří narušit dostatečně na to, abyste jej úplně zničili - sesílatel si nad ním udrží kontrolu do dostatečné míry - avšak je velká šance, že kouzlo alespoň oslabíte nebo donutíte nemít úplně zamýšlený účinek, či narušíte jeho přesnost.

Správně provedené lámání kouzel však u někoho, kdo si při pokusu o narušení svého kouzla nedokáže proti vám udržet nad svou arkánou dostatečnou kontrolu, kouzlo úplně zničí. Výsledkem pak obvykle není jednoduše nic - kouzlo neproběhne. Což je velmi uspokojivý výsledek, pokud se vás doposud někdo snažil zapálit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki