FANDOM


V pokročilých technikách školy věštění se podíváme na techniky, jak v podstatě protáhnout dosah svých vlastních smyslů.

První probereme magický odposlech.

U něj je velmi důležité vždy správně nasměrovat kouzlo tak, aby se zaměřilo do správného směru. Velmi často se stává, že začátečník nasměruje kouzlo pouze na nějakou zeď či dveře, a nic neslyší.

Obvykle je to tím, že kouzlo se snaží odposlouchávat buďto vnitřek předmětu, který zaměřil, nebo vnějšek místnosti, nikoliv vnitřek. Vždy je důležité kouzlu říci, že neodposloucháváte dveře, ale ve skutečnosti to, co je za dveřmi.

Magické odposlechy je obvykle možné provádět jen z několika mála metrů a jejich problémem je, že jsou detekovatelné. I relativně jednoduché zaklínadlo proti odposlechu je prozradí, a i relativně jednoduchá iluze odposlech dokáže zmást.

Proto je také vhodné kombinovat odposlech s identifikačním kouzlem ze školy věštění, které má za úkol případné zaklínadlo nebo iluzi najít. Pokud víte, že je v místnosti iluze zkreslující zvuky v ní, můžete se jí pokusit prohlédnout.

Pokud víte o zaklínadle, můžete se pokusit najít jeho slabinu a tou nepozorovaně projít. Nebo také můžete obojí zkusit jednoduše rozptýlit technikami ze školy očarovávání.

V druhé části se dostáváme k magickému nazírání.

To je mnohem složitější než magický odposlech, protože je třeba jej obvykle umístit za objekt, někam, kam nevidíme.

Obvykle za dveře, za zeď, za skálu a tak podobně. Velmi těžké je trefit správnou vzdálenost, proto se může snadno stát, že kouzlo dopadne do zdi, nebo že skončí na druhé straně místnosti a jediné, co uvidíte, je protější zeď.

Proto je dobré magické nazírání trénovat v otevřených prostorech, kde vidíte na místo, kam kouzlo směřujete. Relativně snadné je nazírání místa, které dobře znáte, protože pak se dá snáze zacílit přesně poloha, kde chcete své magické "oko" umístit.

Magické nazírání je také obvykle, stejně jako odposlech, vycítitelné dostatečně zkušenými mágy. Je proto doporučeno vždy nazírat a odposlouchávat raději z větší vzdálenosti, i když je pak kvalita získaných informací nižší.

Nazírání se může setkat s identickými problémy týkajícími se iluzí a ochranných zaklínadel, jako naslouchání, a v takových případech je potřeba postupovat úplně stejně, jako u odposlechu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki