FANDOM


Shadowmoon
220px

Když první orkové osídlovali Draenor, část z nich se také vydala na jihovýchod, tedy do údolí Shadowmoon. Právě po něm se také klan pojmenoval. Orkové z tohoto klanu žili relativně pokojným životem, protože byli příliš daleko od Prvotních(Primals), ogrů i jiných nebezpečenství. Členové tohoto klanu našli zálibu v pozorování hvězdné oblohy. Věřili totiž, že z pohybu hvězd se dá vyčíst budoucnost. Tamní orkové v sobě zkrátka měli zhluboce zakořeněný smysl pro mysticismus. Z toho důvodu se jejich zvyky a rituály začaly soustřeďovat kolem astrologie a uctívání předků.

Mystikové klanu Shadowmoon často vyráželi do světa na dlouhé poutě. Doufali, že jednou zaslechnou nějaký nadpozemský hlas, který by jim vyjevil svou vůli. Mnozí z těchto orků pronikli až k horám severozápadního Nagrandu, kde zažívali podivuhodné sny a vize. Tito orkové neměli nejmenší tušení, že vkročili na místo posledního odpočinku jejich dávného předchůdce Gronda. Kdyby to však věděli, jistě by je nepřekvapilo, že úpatí hor doslova zaplavovaly energie živlů. Přečkala zde dokonce i hlava prastarého obra v podobě malého ostrůvku uprostřed poklidného jezera. Na tomto místě se návštěvníci z klanu Shadowmoon dozvěděli o prvotních silách jejich světa-ohni, vzduchu, zemi a vodě. - a o duších, kteří je ztělesňovali. Orkové těmto bytostem prokazovali nejhlubší úctu a jejich sídlo pojmenovali Trůn živlů (Throne of elements). A tak podle dávných příběhů vznikl orkský šamanismus, díky právě klanu Shadowmoon a začínal se pomalu rozvíjet. Děti kamene se shromážďovaly u Grondových ostatků a učily se jednat s duchy živlů s vřelým srdcem a smyslem pro soulad.

Nyní se přesuneme ale o mnoho let později, kdy padl na Draenor Genedar, loď draeneiů a s tím přišlo i mnoho ztrát, včetně smrti Naaru K'ary. Ztratil spojení se Světlem a začala ho pohlcovat Prázdnota. Byl to běžný osud posvátnem prostoupených stvoření. Ač byly Světlo a Prázdnota protipóly, vlastně spolu byly neodmyslitelně spojeny. A tak se na smrt oslabený Naaru propadl do temnot a začala ho pohlcovat Prázdnota (Void) Velen neváhal Použil světlo k ochraně zbylých dvou Naaru, před jejich zkaženým brachem a vyhnal ho pryč z vesmírného plavidla. Padlé stvoření bylo zahnáno na oblohu nad údolím Shadowmoon, kde bude k vidění po mnoho příštch staletí. Orkové z klanu Shadowmoon byli vždy citliví vůči všemu nadpřirozenému, a nadto dokázali vyčíst smysl věcí z pohybů nebeských těles. Když se na obloze objevilo to co zbylo z K'ary, klanoví mystikové nazvali onen úkaz jako Temná hvězda a začali ji uctívat jako božstvo. Několik srdnatých šamanů se snažilo získat přístup k moci Stínu, která v bytosti dlela. Energie Prázdnoty, které z padlého Naaru prýštily, však zpustošily jejich mysli. Klan Shadowmoon brzy usoudil, že moc Temné hvězdy zkrátka smrtelníkům nepřísluší. Každému, kdo o ní usiloval, se dostalo přísného napomenutí, a když si ani pak tito orkové nedali říci, byli bez průtahů vykázáni z klanu i z celého údolí Shadowmoon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki