FANDOM


Sir Ephraim Ostrien, baronet Ostrien

lokace: neznámá frakce: neznámá (původně Aliance) věk: 70 let stav: naživu rodina: Lady Agnes Ostrien (zesnulá choť), Lady Letitia Ostrien (dcera), Aaron Fitzroy (levoboček), Baron Marcus Ostrien (synovec), Baronka Eleonora Ostrien (synovcova žena) Sir Leoner a Sir Chaol Ostrien (prasynovci), Baronesa Caelana Ostrien (praneteř), Lady Lucrecia Ostrien (neteř)


Sir Ephraim Ostrien je strýc současného Barona Marca Ostriena, bývalý regent Ostrienských držav, šedá eminence, která podle neoficiálních zpráv sídlí v hlavním městě na ostrově Marounod a má vliv na akce několika z pirátských skupin. Na svůj věk je podle všech dostupných zdrojů velice schopný po stránce mentální i fyzické, až tak, že dokáže nepřátele předstíráním slabosti způsobené věkem, připravit o jejich výhody.

Vzhledem k účasti svého staršího bratra, Barona Nicholase Ostriena, v Zelené válce, a smrti jeho choti krátce po narození malého Marca, ujal se Ephraim coby regent výchovy jeho osiřelých dětí i správy jeho držav, přestože jej právě v té době měla jeho žena Agnes obdařit vlastním dědicem na jiném z ostrovů. Jeho dcera Letitia se tak narodila bez jeho přítomnosti roku 15 před TP. Sir Ephraim zodpovědně pečoval o baronství i o baronovy potomky po celé dva roky Zelené války, ovšem osud rozhodl, že se jeho bratr do Inherionského panství nikdy nevrátí. Když se loď Barona Nicholase ztratila v temných vodách kolem Shanouvel, Sir Ephraim se stal jediným vychovatelem a poručníkem potomků svého bratra.

Věren své výchově a zásadám, zařídil oběma chlapcům výcvik ve zbrani, studia práva a obchodu, písma a počtů... a děvče svěřil komorným a církvi. Oběma synům zesnulého barona byly pod jeho dohledem vštěpeny základy jízdy na koni, společenského chování a zacházení se zbraněmi, stejně tak základní vzdělání v oblasti písma, práva, zeměpravy a historie, než byli chlapci odesláni na tradiční výchovu u králova dvora ve Stormwindu, kde si měli vysloužit ostruhy coby panošové předních rytířů.

Ephraim předpokládal, jak bylo tradicí u rodů, které měly dva mužské dědice, že starší ze synů (Cristoph Ostrien) si vybere dráhu bojovníka a mladší Marcus zasvětí svůj život Církvi Světla v opatství Northshire. Osud tomu chtěl jinak. Marcus se spíše dílem náhody připletl k jedné z rytířských výprav, které pořádal se svými přáteli na zapřenou tehdejší princ stormwindský, jehož šermířské umění a touha po cestování Marca nadchly. V prostorách královského kolbiště ihned poté nalezl potulného rytíře, kterému se v pouhých deseti letech upsal coby zbrojnoš, a následoval jej do každého turnaje a království, které potulný rytíř navštívil. Marcus tak činil nehledě na strýcova opakovaná poselství o nevhodnosti podobného počínání a i přes jeho výzvy k návratu na studia. Na dlouhé roky se tak doslova vymknul strýčkově kontrole.

Zatímco se roku 6 před TP starší synovec Cristoph vrátil na Inherion a oženil podle Ephraimovy vůle s dcerou jednoho z nejbohatších místních rodů, Marcus dál "studoval" školu života na cestách Azerothem (Stormwindem) i dalšími lidskými královstvími. Dle jedné z historek, co se šuškají po Inherionském panství, se později při cestách hvozdy severního Lordaeronu Marcus zapletl do šarvátky mezi bandity a družinou doprovázející kočár s urozenou dámou cestující na výchovu do kláštera v Tirisfal. Chrabrý zachránce tak poznal svou busoucí choť, lady Elonoru Brightwater. Marcus se i přes strýcův zákaz s Elenorou oženil v Lordaeronu, kde hodlal získat hodnost i další zkušenosti v královské armádě a odmítl všechny jeho výzvy k návratu na Keragské souostroví.

Ephraimova snaha vdát Lucrecii, svou neteř, za jednoho z vlivnějších šlechticů souostroví, se míjela účinkem i díky neustálému vměšování mladého Barona Cristopha. Situace u Baronova dvora se tehdy přiostřila i vzhledem k nařčení Sira Ephraima ze svedení jedné z dcer zdejších velmožů. Duel, čekající stárnoucího Ephraima s otcem dívky, byl odložen kvůli náhlé lovecké nehodě, která stála život mladého Barona. Vzhledem k jeho bezdětnosti se nyní musel na Inherion vrátit mladší synovec Marcus a převzít své dědictví. Právě v tomto období též umírá Ephraimova milovaná choť Agnes na následky horečky, jejíž zdroj nebyl nikdy zcela objasněn.

Baron Marcus Ostrien po svém příchodu jednal nekompromisně - sotva dozněla hrana za jeho staršího bratra, konfrontoval svého strýce Ephraima s důkazy jeho korupce i zapletení v Cristophově smrti. Prosba Ephraimovy dcery Letitie tehdy byla jediný důvod, proč byl Baronův strýček místo hrdelního trestu vykázán na Kerag, kde měl hájít zájmy Aliance a baronství v boji proti Seveřanům, a tak se pokusit si znovu získat Baronovu důvěru. Krátce na to se u dvora narodil Ephraimův levoboček, Aaron Fitzroy, psal se rok 4 po TP.


Roku 6 po TP Ephraimovy jednotky marně odolávaly náporu Seveřanů na Keragu - jejich klan zvaný Sekera dobyl základnu, jejíž správou byl Ephraim pověřen. K vlastnímu znechucení byl zanedlouho vysvobozen svým mladým synovcem Marcem, který se skupinou svých elitních rytířů dokázal nepředstavitelné. Dobýt zpět ztracené území i základnu a porazit celý klan Sekery zásluhou jediného duelu muže proti muži. Sir Ephraim se vrátil na svůj post správce zdejších držav baronství.


O šestnáct let později musel Sir Ephraim čelit nařčením ze strany barona a jeho úředníků, že z Keragských držav těží pro osobní prospěch a ne pro dobro Aliance a baronství. V době, kdy byl mladý Baron s rodinou včetně dětí hostem na základně, došlo k "neštěstí", ze kterého se Baronova rodina zachránila doslova s holým pozadím. Dům, ve kterm byli ubytováni, během noci lehl popelem. Tu samou noc v celé kolonii vypuklo povstání, jehož vůdce pak za ůsvitu nechal Baron Marcus popravit. Po strýci Ephraimovi ale jako by se slehla zem.

Ephraimův osud je od onoho dne neznámý, pouze nejasné zprávy zvědů hovoří o jeho pokračující obchodní kariéře na Marounodu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki