FANDOM


Stříbrný Vzdor je tvrz vybudovaná Řádem Stříbrné ruky na rozcestí u Trestanecké kolonie.

850px

Soubor:Svmapa.jpg

Popis Editovat

Jedná se o dřevěnou tvrz opevněnou palisádou, která je na mnoha místech obhozena maltou díky které jsou podmínky pro rozšíření plamenů horší. Uvnitř se nachází velitelský stan, vybavení na boj, stany pro posádku, zásoby a lešení pro střelbu z palisády. Na každém z těchto lešení se poté nachází balista.

Založení a její účel Editovat

Tvrz byla založena představeným Gratneym de Wett ve spolupráci svého již zástupce Sira Rudolpha. Jakmile nápad vznikl, byl realizován a tvrz byla kompletně postavena dne XXVII. IV. roku XXXIV. Byla založena jako poslední styčný bod karantény a jejím účelem je především ochrana města. Tato ochrana je založena na principu varování města a zdržení nepřátelských sil za každou cenu. V případě napadení tvrze má posádka rozkazy bránit tvrz za každou cenu a neustoupit, během této obrany taktéž vysílat v pravidelných intervalech signál městu Modrostřeší o blížícím se útoku a bránit tento bod co nejdéle dokáží, aby získali městu čas připravit a zmobilizovat obranu.

Soubor:Svpohled.jpg

Posádka Editovat

Posádka se skládá z rytířů Řádu Stříbrné ruky, Kaldorei, Diákonů církve, kněží a případných dobrovolníků. Rytíři se zavázali tento bod bránit svým životem, dobrovolníci a ostatní se mohou v případě nezvladatelného nátlaku stáhnout směrem k městu. Velení v tvrzi má na starosti pouze Představený církve, či jeho zástupce. V případě nepřítomnosti obou dvou zmíněných rytířů velení spadá na nejzkušenějšího přítomného rytíře Řádu.


Současnost Editovat

Ačkoliv úmysly za kterými byla tvrz postavena byly více než čisté, neměly dlouhého trvání. Paladinové a ostatní se bránili náporu nepřítele po dlouhé tři dny, odrazili veškeré útoky, avšak po třetí noci přišel útok, který byl silnější než kterýkoliv jiný. Během tohoto útoku stín odnesl Sira Rudolpha s jedním vojákem pryč a obklopil celý tábor. Naštěstí se však díky paladinům Řádu a pomoci Kaldorei podařilo útok odrazit, nicméně na tento čin vynaložili veškeré své úsilí a nebyli dále schopni boje, následovaly rozkazy, které měli za cíl stáhnout posádku tvrze zpět. Hlídky zůstaly rozmístěny v okolí a tvrz zůstala do dnešního dne opuštěná.

Tvrz byla následně vyrabována.


Soubor:Svvelstan.jpg
Soubor:Svinterier.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki