FANDOM


Hodnosti

Pěší armáda a námořnictvo mají odlišené vojenské hodnosti. Avšak stejný počet a tím pádem i důležitost. Vyšší hodnost může velet i v druhé složce, ovšem přímé velení té jednoty má pod kontrolou nejvyšší přítomná hodnost té sekce. Tudíž poručík námořnictva může rozkázat prvnímu seržantovi pěchoty aby někde zaútočil, ale jak už zaútočí rozhodne seržant sám.

Podle tohoto systému hodností je doporučeno se řídit všem složkám stormwindské armády (i jejich přidruženým částem). Pomenší regionální jednotky mají sníženou o jednu hodnost oproti normální armádě (a ještě v případě že je hodnost potvrzená Stormwindem, potažmo jejich zástupcem).


Vrchní generál - Vrchní velitel který velím všem armádám(i námořnictvu) Stormwindu. Druhé nejdůležitější slovo po králi.

Generál - Má na starosti armádu(i námořnictvu) většího území.

Maršál - Má na starosti regionální armádu.

Polní maršál - Má na starosti regionální armádu.

Plukovník - Velí pluku který je složen z 1500 - 3000 mužů.

Podplukovník

Major - Velí praporu který je složen z 420 - 1500 mužů.

Kapitán - Velitel roty. Jedna rota obsahuje zhruba 150 až 210 mužů.

Nadporučík

Poručík - Velí četám složených z 50 - 70 mužů.

Podporučík

Praporčík

První seržant

Starší seržant - Zasloužilý seržant, má pod sebou 1 svůj oddíl a 1 oddíl seržanta.

Seržant - Vede oddíl složený z 6 až 12 mužů.

Výcvikový seržant - Většinou jeden celou rotu. Má na starosti výcvik vojáků.

Desátník - Zástupce seržanta. Když v bojových podmínkách umírá seržant, automaticky do prvního jmenování nastupuje na jeho místo on.

Svobodník

Vojín - Základní hodnost pro vojáka

Rekrut - Nováček

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki