FANDOM


První naprosto dědičný šlechtický titul ve Stomrwindském systému. Zároveň nejvyšší titul kterého může dosáhnout nečlověk a člověk který není stomrwindského původu.

Baroni mají na ve vlastnictví (až na pár vyjímek) vlastní území které rozdělují mezi siry či demokraticky zvolená zástupce (starosti atd...).

Povinnosti vyplívají většinou z jeho přísahy. Kromě toho obsahují udržování nějakých území za každou cenu vyšším šlechticům, odvádění daní a udržování míru.

Práva

Právo nosit stormwindské znaky, jako služebník a ochránce koruny.

Právo mít vlastní erb (jednoduchý, jen jeden znak či zvíře) s dvěma okrasnýma symbolama.

Právo mít vlastní střední dvůr mimo osobní gardu a armádu.

Právo mít vlastní gardu.

Právo mít vlastní armádu (1 prapor)

Právo vykoupení.

Právo zvolení sekundanta který bude bojovat po smrti či zranění barona či prvního sekundanta.

Právo zvolení v čestném souboji svého sekundanta který bude bojovat místo šlechtice.

Právo střední nedotknutelnosti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki