FANDOM


Základní titul. Dělí se na titul nižší a vyšší šlechty. Záleží na specifikaci přísahy a šlechtického diplomu který vydává šlechtic který pasuje ostatní.


Nižší sir

Většinou jde o bytosti které vykonali něco dobrého či význačného pro korunu(potažmo jejího zástupce) Stormwindu. Jedná se o rytíře království. Titul se nedědí.

Jeho povinnosti vyplívají většinou z jeho přísahy.

Práva

Právo mít vlastní erb (jednoduchý, jen jeden znak či zvíře), žádná okrasa.

Právo nosit stormwindské znaky, jako služebník a ochránce koruny.

Právo čestného souboje.

Právo mít následovníky v družině (3), na které se vztahují znaková práva.

Právo nízké nedotknutelnosti


Vyšší sir

Titul se dědí pouze na prvního potomka. Potomek potomka již titul ztrácí (pokud vládce neusoudí že si ho také zaslouží a může šlechtický titul prodloužit, či dokonce rozšířit na další potomky).

Tento titul zahrnuje už správu nějakého majetku. Většinou se jedná o pevnost, menší území (ostrov například), město atd...

Povinnosti vyplívají většinou z jeho přísahy. Kromě toho správně se starat o majetek ze kterého má prospěch jak šlechtic, tak baron nad ním.

Práva

Právo mít vlastní erb (jednoduchý, jen jeden znak či zvíře) s jedním okrasným symbolem.

Právo nosit stormwindské znaky, jako služebník a ochránce koruny.

Právo mít menší dvůr (celkově 6 lidí) včetně gardy.

Právo vykoupení.

Právo zvolení v čestném souboji svého sekundanta který bude bojovat místo šlechtice.

Právo nižší nedotknutelnosti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki