FANDOM


ÚvodEditovat

Trpaslíci jsou krátcí a statní tvorové, kteří převážně obývají Khaz Modan ve Východním Království. Jsou kratší nežli lidé ale větší nežli gnomové. Spoléhají se na své rozměry a svou robustnost a sílu.Každý obyčejný trpaslík je jistý, všímavý a vyrovnaný jak při práci tak i v boji. Přesto jsou ale schopní vyvolat ohromnou vzteklost, divokost a zápal když si to situace vyžaduje. Zatímco se snaží být většinou nad věcí a před nepřítelem vždy o krok napřed, někteří se nechávají unést svými emocemi a mohou tak snadno ztratit kontrolu nad svým chováním. Dochází k tomu převážně pokud se cítí něčím uraženi nebo zneváženi.

V minulosti trpaslíci jen zřídkakdy opouštěli bezpečí svých horských pevností kde opracovávali kovy a kameny v mocné zbraně a přenádherné klenoty. Každopádně, když se ozvalo volání do boje, povstali k obraně jejich přátel a spojenců s nevídanou a nezměřitelnou kuráží a chrabrostí.


HistorieEditovat

Trpaslíci pochází z takzvaných "Zemních". Prototypu rasy humanoidních bytostí, které jsou vytvořeny z kamene. "Zemní" byli rasou, kterou vytvořili samotní titáni k tomu aby pomáhali tvarovat Azeroth poté, co byli titáni pryč. "Zemští" byli úspěšné výtvory ale věci se brzy změnili. Prokletí kůže, vytvořené Starými Bohy, postihlo "Zemní" a přetvořilo je ve zlé Troggy. S tím jak byli Troggové mnohem odlišní oproti původním "Zemským" (A díky dalším nešťastným aspektům, které se titánům nelíbili, například kanibalismus) byla tato rasa uzavřena v prastarém titánském městě Uldaman.

Kvůli tomu, že byli "Zemští" příliš citliví k onomu prokletí, se titáni rozhodli modifikovat své prototypy raději než aby začínali uplně odznovu. Tito modifikovaní "Zemští" se neproměnili v troggy ale v zemní trpaslíky. Zatímco transformace přeměnila jejich fyzická těla, z kamene na o něco slabší, drsnou kůži, stále si zachovali svou duševní spřízněnost se zemí a své kognitivní vlastnosti. Trpaslíci byli v podstatě podobní bytostem, které titáni prvně vytvořili. Toto nebyl jejich záměr a mohli pokračovat v modifikování ale byli spokojení s tímto výsledkem když viděli trpaslíky akceptující jejich osud a jak pokračují ve své úloze nadále podle jejich pravidel.

Před deseti tisící lety, když byla zničena Studna věčnosti a zěmě se díky ohromným třesům rozdělila, cítili tito zemní trpaslíci neuvěřitelnou bolest jakoby byla jejich vlastní. To díky jejich úzkému spojení se zemí. Stáhli se tedy do míst jejich počátku. Do titánských měst Uldum, Uldaman a Ulduar. Tam hibernovali skoro osm tisíc let. Když se po té době probudili ze svého spánku, zjistili, že jejich schopnosti nad kameny a zemí se vytratily. Jejich kůže se, z tvrdší a hrubé, proměnila na hladkou kůži, kterou mají dodnes. Postupně vystoupili ze svých titánských domovů a byli to právě trpaslíci z Uldamanu, kteří po výstupu z titánského města vytvořili své vlastní město Ironforge v Dun Morogh.

Po probuzeníEditovat

Zatím co trpaslíci z Northrendu zůstali zalezlí v Ulduaru, trpaslíci, kteří vylezli na povrch a založili město Ironforge, na nic nečekali a začali zkoumat své okolí. Narazili na své úhlavní nepřátelé jimiž byli trolové z kmene Frostmane, troggové, koboldi a gnollové. Úspěšně se jim dařilo chránit si své území a expandovat.

Když lidé shromáždili armády a vydali se objevovat taje pohoří na jihu, narazili právě na tyto trpaslíky. Byl to první kontakt lidí a trpaslíků. Tyto dvě rasy si okamžitě padli do oka. Trpaslíci a lidé si mezi sebou vyměnili hned několik tajů práce s železem, kovařiny a inženýrství. Objevili společnou lásku k boji a vyprávění příběhů. Interakce lidí a trpaslíků vzrůstala natolik, že se z nich později stali spojenci. Lidé naučili trpaslíky jak psát v obecné a také představili trpaslíkům víru ve Světlo svaté. Trpaslíci zase používali své znalosti k výrobě mocných zbraní pro lidi. (Například Ashbringer) Později také trpaslíci poznali Vysoké elfy, kteří již byli ve spojenectví s lidmi a dvě sta let poté také poznali Gnomy, se kterými taky sdíleli některé tajemství technologie a inženýrství. Jejich spolupráce vedla k vyrobení několika ohromných vynálezů a zbraní, které více než dobře posloužili celé koalici lidí, trpaslíků, gnomů i elfů. Toto spojenectví později posloužilo k vytvoření Aliance a spolupráci těchto ras v bojích kde trpaslíci významně přispívali a zasloužili se o mnoho vítězství.

Válka tří kladivEditovat

Trpaslíci Ironforge byli původně členy klanu Ironforge. Později se tento velký klan rozdělil na tři menší. Bronzebeard, Wildhammer a Dark Iron.

Bronzebeardští řídili hlavní město Ironforge. Wildhammerští opatrovali pohoří a pěšiny. Dark Ironští žili ve stínu hory.

Když velekrál všech trpaslíků Modimus Anvilmar umřel, násilí vyústilo do civilní války, kterou vyhrál klan Bronzebeard. Ponechali si proto oblast Dun Morogh. Wildhammerští se usadili v oblasti Grim Batol ve Wetlands a Dark Ironští odcestovali do Redridge mountains kde se usadili a vybudovali jejich město Thaurissan (Pojmenované podle jejich vůdce).

Klan Dark Iron ale nesnesl porážku a zapřísáhl se pomstou vůči ostatním klanům. Jejich armády tedy znovu vytáhly do boje a byly opravdu silné. Thaurissanova manželka, Modgud, která vládla temnou magií, napadla Grim Batol. Pomocí této magie prorazila brány tohoto města a započala obléhání Wildhammerských. Bitva to byla krutá ale nakonec se vládci Wildhammerů, Khardrosovi Wildhammerovi podařilo Modgud zabít a zvítězit nad nepřítelem. Po této události se klan z Ironforge vydal na offensívu a vytáhl na hlavní město Dark Ironů. Thaurissan si ale nepřipustil myšlenku porážky a tak chtěl za pomoci magie vyvolat mocného spojence a sluhu, který by mu pomohl oba nepřátelské klany zničit. Vymklo se mu to ale z rukou a vyvolal mocného Ragnarose. Ten když uviděl trpaslíky kolem, celý rozzuřený z dlouhého věznění, uvěznil a zotročil klan Dark Ironů. Naprosto zničil Redridge Mountains. Když Ironforgeští viděli mocného elementála nechtěli riskovat své životy a stáhli se zpět do svého města. Wildhammerští díky Modgudině magii přišli o domov a tak byli nuceni odejít. Trpaslíci z Ironforge jim nabídli místo v jejich městě ale Khardros odmítl (v dobrém) a odvedl svůj lid na sever do Hinterlands kde založili své město Aerie Peak. Zde se tento klan více sblížil s přírodou a naučil se jezdit na Griffonech.

 • Dodatek - V konečném závěru uzavřeli klany mezi sebou příměří až na většinu klanů Dark Ironů. Vytvořili Radu tří kladiv, která slouží jako Triumvirát vlády nad trpasličím královstvím.

Trpasličí RPEditovat

Jak rpit trpaslíka? Mnoho lidí jim přidali vlastnosti ochlastů a zavedli u nich příliš nepřístojný přízvuk ožralých spoluobčanů Moravsko-Slezského kraje. To je samozřejmě špatně. Mají lehce pozměněný přízvuk. Což je ovšem vše. Klasickou mluvu pak obohacují o svoje vlastní názvy, které pochází z trpasličtiny.

Trpaslíci samozřejmě milují boj, pití alkoholu a gamblerství. To z nich ovšem nedělá nezodpovědné ožraly a hulváty.

Jsou to také statní a známí kováři.

Jsou velice tvrdohlaví, takže jakmile v něco opravdu věří nelze jim to vyvrátit a jdou si tvrdě za tím.

(Až na vyjímky) Jsou velmi upřímní a pravdomluvní. Nesnáší lži a nepravosti.

Je těžké si získat trpasličí důvěru ale jakmile jí získáte, získáte taky přítele, který bude ochotný za vás položit život. Tudíž tedy dbají na své spojence a přátelé.

Nezapomínají. Jestli si z nich uděláte nepřátelé nebo jim nějak uškodíte, budou vás mít v paměti dokud se nepravost nějak nevyřeší.

Milují zlato a drahé kameny. Mnoho trpaslíků mají problém vybírat mezi přáteli a bohatstvím.

Jsou to velice statní bojovníci. Díky své stavbě těla jsou ideální pro nošení těžké zbroje a bojování ve formacích. Jsou to ovšem také skvělí lovci. Jejich síla je ohromující. Dokáží uzvednout až trojnásobek své váhy díky tomu, že už od mala vyrůstají ve společnosti horníků, válečníků a mají v sobě schované pozůstatky z dob kdy byli ještě z kamene.

Předpokládá se, že trpaslíci mají mnohem lepší zrak ve tmě než většina ras. To vše díky jejich žití v podzemí. Tuto vlastnost si zachovali i po jejich výstupu na povrch.


Zvyky

 • Staré posvátné pasování na trpasličího krále je ceremoniál, který zahrnuje pití z Kalichu Horských Králů a tance mečů, prováděného trpasličími válečnicemi. Toto představení, z části rituálu a z části falešného boje, se vyvinul z krvavých duelů během méně sofistikovanějších časů trpasličí historie.
 • Rádi říkají pořekadlo "Když chceš prorazit zdí, začni se základy."

Víra

Zatímco mnoho trpaslíků z Ironforge následují víru ve Světlo svaté, stále jsou tu ti, kteří věří v Panteon (Titány).

Wildhammerští se zase oddávají šamanismu. Jestli mají také nějaké své druhy, kteří věří ve Světlo, není známo.

Trpaslíci jsou naprosto pohlceni výzkumem jejich existence. Vybrali si tedy oslavu, kterou pojmenovali Zimní Závoj, jako připomínku Praotce Zimy. Mají ho za zpodobnění jednoho z prastarých Azerothu. Jednoho z titánů.


Důležité osobnostiEditovat

 • Modimus Anvilmar - Velekrál všech trpaslíků. Mrtvý.
 • Madoran Bronzebeard - Vládce klanu Bronzebeard, který vládl v dobách Války Tří Kladiv. Mrtvý.
 • Magni Bronzebeard - Nejstarší ze tří bratří. Právoplatný král Ironforge.
 • Muradin Bronzebeard - Prostřední ze tří bratří. Zástupce klanu Bronzebeard v Radě Tří Kladiv
 • Brann Bronzebeard - Nejmladší ze tří bratří. Vůdce ligy objevitelů.
 • Moira Thaurissan - Dcera Magniho. Zástupce Dark Ironů v Radě Tří Kladiv.
 • Falstad Wildhammer - Wildhammerský zástupce Rady Tří Kladiv.
 • Kurdran Wildhammer - Vládce Vysoké banky.
 • Rom - Pomohl Rhoninovi, Vereese a Falstadovi zachránit Alexstraszu. Mrtvý.
 • Dagran Thaurissan - Právoplatný vládce klanu Dark Iron. Manžel Moiry.


RasyEditovat

 • Zemští
 • Železní
 • Temní trpaslíci - Dark Iron
 • Mraziví trpaslíci - Frostborn
 • Horští trpaslíci - Wildhammerští i Bronzebeardští, převážně však Bronzebeardští
 • Trpaslíci z kopců - Wildhammerští i Bronzebeardští, převážně však Wildhammerští


KlanyEditovat

 • Klan Bronzebeard
- Klan Anvilmar
- Klan Stormpike
 • Klan Wildhammer
- Klan Doyle - vyhlazen
- Klan Dunwald
- Klan Firebeard
- Klan Moore
- Klan Mullan
- Klan Thundermar
 • Klan Dark Iron
- Klan Angerforge
- Klan Anvilrage
- Klan Burningeye
- Klan Corehammer
- Klan Doomforge
- Klan Moltenfist
- Klan Shadowforge
 • Frostborne - Jedinný známý klán mrazivích trpaslíků.


Rozměry a vzhledEditovat

Výška Muži

Všechny typy trpaslíků dorůstají do výšky až jeden a půl metru. Mohou se najít i vyjímky větších trpaslíků ale né moc často.

Ženy

Nikdy nepřerostou muže. A jejich výška se vždy liší o několik centimetrů. Pohybují se okolo metru a čtyřiceti centimetrů nejvýše.

Hmotnost Průměrná hmotnost trpaslíků je "Třináct kamenů" což je něco kolem 80kg. Samozřejmě trpaslice váží o něco málo méně.

- Trpaslíci mají vždy plnovous. Typický, dlouhý plnovous.

- Vzácně se vousy vyskytují i u trpaslic. Například v klanu Wildhammer je trpaslice s udržovaným vousem dávána za vzor krásy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki