FANDOM


Města:

Fyrcat

Trondheim

Linn Duchaill

Setariff

Nidaros


Vesnice:

Annagassan

Skara Brae

Urd


Versalaon je ostrov který ovládali tři klany.

Klan Draka - Nejsilnější je zde rodina Drakenberg

Klan Vlka - Nejsilnější je zde rodina Werwulf

Klan Železa - Nejsilnější je zde rodina Draughir


Něco k historii a současnosti:

Tyto klany spolu vždy udržovali povětšinou mírové vztahy ale občas docházelo ke svárům mezi Draky a Vlky kvůli posvátnému stromu zasvěcenému Týrovi (bůh války) kde se dohadovali o to na čí území leží neboť ležel a území již zaniklého klanu uctívajícího Surtura (nositel ohně a spalovač světů). Tyto dva klany tento nepřátelský klan zničili společnou silou a nikdy se nedohodli o rozdělení území. Z jejich vzájemných šarvátek těží právě klan Železných který má své jméno od rozsáhlých dolů na kovy které drží pod svojí kontrolou.

V dobách svátků a jiných mírových dob se všechny tři klany společně scházejí u posvátného jezírka u vesnice nesoucí jméno Urd. Zde si vyměňují příběhy, legendy, obchodují spolu a sdílejí moudrost předků. K jezírku se váže legenda kdy velký hrdina který ve vodě ponořený až po krk vydrží 2 dny a 2 noci bez jídla a pití, získá požehnání Njorda (bůh moře a bouří) takže jeho plavby budou vždy úspěšné a bude chráněn před bouřemi a dalšími vlivy moře.

Vše se změnilo s příchodem rebelie z Baronových měst.

Rebelové přišli jako velká voda na nic netušící a naneštěstí, mezi sebou, rozhádané klany. V prvních dnech obsadili Setariff a Nidaros, 2 největší města na ostrově pod nadvládou Klanu Železa který tímto prakticky zanikl. Přeživší se stáhli k dolům které se držely skoro měsíc než byly dobyty a zbytek klanu pobit jelikož se odmítal vzdát. Spolu s tím padl také Fyrcat, druhé město klanu Vlka kde sídlilo velké obchodní centrum na ostrově pro zbytek souostroví. Krátce na to obsadili taktéž vesnice Skara Brae a Urd. Jejich postup byl zaražen ve velkém hvozdu u Linn Duchaill kde se rebelům postavili Draci s Vlky na organizovaný odpor ve staré tvrzi jménem Ásgardvegen (Cesta do Asgardu), která má výhodnou pozici na kopci ze které držitel může kontrolovat širé okolí které dosti omezují hluboké močály.

Rebelové vidíc zarputilost seveřanů chránící svůj domov dále nepostupují jelikož drží doly a většinu měst a vesnic, která opevňují a opravují po obléhání. Seveřané se mezitím zakopávají a plánují převzetí ostrova nazpět hlavně kvůli ztraceným posvátným místům čímž je rebelové nesmírně shodili protože je nedokázali udržet.

Nicméně se traduje že rebelové za nemalý poplatek nechávají vybrané seveřany, kteří kolaborují s rebely, putovat na tato místa.


Města a obydlí:

Nidaros:

Největší město ze všech je Nidaros, ležící na soutoku řek Nida a Ros (odtud také název) jakožto největší město Versalaonu sloužilo mimo jiné i jako obří rybářské centrum pro vývoz ryb a mořských plodů po ostrově a také do Fyrcatu kde se s nimi dále obchodovalo. Draughirové zde vládli železnou rukou díky dolu u města Setariff. Nyní slouží jako hlavní základna rebelů pro operace po ostrově a jeho okolí.

Setariff:

Druhé největší město, též přezdívané tvrz Versalaonská sloužila jako hlavní sídlo Železného Klanu, medová síň je zde mimo zlaté výzdoby hojně ozdobená železenými motivy boha Thora. Patrona kovářů. Jako velkolepé řemeslnické centrum, které je uznávané po celém souostroví padlo rebelům za oběť jako druhé. Zdejší obyvatelé s velikou nechutí slouží novým pánům ale kvalita výroby drasticky poklesla jelikož řemeslníci svou práci úmyslně sabotují. Město leží obklopeno planinou v podhůří bílých hor s majestátním vrcholkem nesoucí jméno Ettyri.

V současné době slouží Draughirská tvrz jako věznice pro cenné zajatce.

Fyrcat:

Třetí největší město na ostrově avšak s největším bohatstvím plynoucí z obchodního střediska které zde sídlí, ohromný přístav, jako takové padlo velice lehce neboť po pádu dvou předchozích měst se obyvatelstvo začalo stahovat nechávající za sebou minimum věcí, rebelové tedy získali přístav a zbytek města prakticky netkutý avšak s minimální ochranou. Město v současnosti slouží jako diplomatické centrum mezi rebely a všemi kdo si s nimi zde přejí jednat. Proslýchá se taktéž že zde zůstali něktěří kolaborující Werwulfové.

Linn Duchaill:

Též přezdívané město vodních, ležící na bažině Erephail město je význačné tím že se mu vyhýbají jakékoliv nemoci a epidemie které kdy na ostrově vypukly, proč tomu tak je tuší pouze kněží Ásů kteří zde mají svůj chrám. Město má na západ od sebe velký hvozd s dominatním kopcem s tvrzí Ásgardvegen kde je hlavní linnie seveřanských sil proti rebelům. Město vždy vystupovalo otevřeně ke všem návštěvníkům ať už byl mír nebo nesváry mezi klanem Vlka a klanem Draka. Po dobytí velké části ostrova se sem uchylílo mnoho uprchlíků a tak se město o polovinu zvětšilo.

Klan Vlků který zde má své poslední sídlo uzavřel pokrevní smír s klanem Draka jelikož nová hrozba se jeví jako mnohem větší problém než jejich vzájímené spory.

Trondheim:

Jedinné město klanu Draka, které je vyhlášené zemědělské místo na ostrově. Spolu s Vlky nyní tvoří jediné 2 zástupce seveřanských klanů na Versalaonu, díky vyhlazení Železných a výraznému oslabení Vlčího klanu se tak Draci stali nejsilnějším klanem na ostrově. S Vlky uzavřené pokrevní bratrství však i přes nesváry minulosti pevně dodržují a spekuluje se o tom že by se i mohli sloučit v jeden silný a jednotný klan.

Vůdce klanu Draka, Harald Drakenberg se zde prohlásil za Jarla celého Versalaonu a sjednocuje všechny seveřany pod svůj prapor aby nastolil pořádek. Jako takový se hlásí k odkazu starého Velekrále který padl v nečestém souboji se zrádcem Fjordem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki